ป้ายเซฟตี้

ป้ายความปลอดภัย A 01 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากสารพิษ Danger / Poison   ป้ายความปลอดภัย A 02 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายเครื่องจักรหนีบมือ Danger / Watch your hands and fingers   ป้ายความปลอดภัย A 03 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตราย กำลังปฏิบัติงานด้านบน Danger / Men working above   ป้ายความปลอดภัย A 04 ขนาด 30 x 45 ซม. อันตราย ต้องสวมถุงมือ และแว่นตา Danger / Wear gloves and eye protection   ป้ายความปลอดภัย A 05 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากวัตถุระเบิด Danger / Explosive

A 01 / 30 x 45 ซม.

 

A 02 / 30 x 45 ซม.

 

A 03 / 30 x 45 ซม.

 

A 04 / 30 x 45 ซม.

 

A 05 / 30 x 45 ซม.

A 06 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย อันตราย ต้องสวมแว่นตา Danger / Wear eye protection   A 07 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตรายจากแสงเลเซอร์ Danger / Laser beam   A 08 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตรายอย่าเข้าใกล้เครื่องจักร Danger / Keep away from machinery   A 09 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตราย กำลังปฏิบัติงานด้านล่าง Danger / Men working below   A 10 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตรายจากรถยก Danger / Look out for fork lifts

A 06 / 30 x 45 ซม.

 

A 07 / 30 x 45 ซม.

 

A 08 / 30 x 45 ซม.

 

A 09 / 30 x 45 ซม.

 

A 10 / 30 x 45 ซม.

เครื่องหมายความปลอดภัย A 11 ขนาด 30 x 45 ซม. บริเวณนี้ต้องสวมหมวก Danger / Hard hat area   เครื่องหมายความปลอดภัย A 12 ขนาด 30 x 45 ซม. ต้องสวมแว่นตาป้องกันแสงเชื่อม Danger / Arc wear eye protection   เครื่องหมายความปลอดภัย A 13 ขนาด 30 x 45 ซม. ต้องสวมที่ครอบหูป้องกันเสียงดัง Danger / High noise area wear ear protection   เครื่องหมายความปลอดภัย A 14 ขนาด 30 x 45 ซม. ต้องสวมหน้ากาก Danger / Wear masks   เครื่องหมายความปลอดภัย A 15 ขนาด 30 x 45 ซม. ร้อน Danger / Hot

A 11 / 30 x 45 ซม.

 

A 12 / 30 x 45 ซม.

 

A 13 / 30 x 45 ซม.

 

A 14 / 30 x 45 ซม.

 

A 15 / 30 x 45 ซม.

A 16 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง Danger / Electrical hazard   A 17 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ผู้ไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้า Danger / Authorized personnal only   A 18 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ระวังอันตรายจากสารพิษ Danger / Caustic   A 19 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ห้ามผ่าน Danger / Do not enter   A 20 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ต้องสวมที่ครอบหู Danger / Ear protection

A 16 / 30 x 45 ซม.

 

A 17 / 30 x 45 ซม.

 

A 18 / 30 x 45 ซม.

 

A 19 / 30 x 45 ซม.

 

A 20 / 30 x 45 ซม.

ป้ายเซฟตี้ A 21 ขนาด 30 x 45 ซม. อย่าเข้าใกล้ Danger / Keep away   ป้ายเซฟตี้ A 22 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามจุดไฟ Danger / No naked light   ป้ายเซฟตี้ A 23 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามถ่ายรูป Danger / No take a photo   ป้ายเซฟตี้ A 24 ขนาด 30 x 45 ซม. อันตรายห้ามเข้า Danger / No entry   ป้ายเซฟตี้ A 25 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังพื้นลื่น Danger / Slippery surface

A 21 / 30 x 45 ซม.

 

A 22 / 30 x 45 ซม.

 

A 23 / 30 x 45 ซม.

 

A 24 / 30 x 45 ซม.

 

A 25 / 30 x 45 ซม.

A 26 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ ห้ามปิดวาล์ว Danger / Do not close   A 27 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ อันตรายห้ามสูบบุหรี่ Danger / No smoking   A 28 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ ห้ามเปิดวาล์ว Danger / Do not open   A 29 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ ระวังมีก๊าซไวไฟ Caution / Highly flammable material   A 30 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ แสงจัดมากต้องสวมแว่นตา Caution / Wear eye protection

A 26 / 30 x 45 ซม.

 

A 27 / 30 x 45 ซม.

 

A 28 / 30 x 45 ซม.

 

A 29 / 30 x 45 ซม.

 

A 30 / 30 x 45 ซม.

เครื่องหมายเซฟตี้ A 31 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังสารเคมี Caution / Toxic hazard   เครื่องหมายเซฟตี้ A 32 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังขึ้นลงบันได Caution / Stairway   เครื่องหมายเซฟตี้ A 33 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังกรดเคมี Caution / Acid   เครื่องหมายเซฟตี้ A 34 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังเกิดเปลวไฟ Caution / Fire risk   เครื่องหมายเซฟตี้ A 35 ขนาด 30 x 45 ซม. เขตสวมที่ครอบหู Caution / Ear protection area

A 31 / 30 x 45 ซม.

 

A 32 / 30 x 45 ซม.

 

A 33 / 30 x 45 ซม.

 

A 34 / 30 x 45 ซม.

 

A 35 / 30 x 45 ซม.

A 36 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ เขตสวมแว่นตา Caution / Eye protection area   SA 37 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ สวมถุงมือขณะทำงาน Caution / Wear gloves working   A 38 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ ระวังก้าวขาพลาด Caution / Beware of step   A 39 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ ห้ามสูบบุหรี่ Caution / No smoking   A 39 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ ห้ามสูบบุหรี่ Caution / No smoking

A 36 / 30 x 45 ซม.

 

A 37 / 30 x 45 ซม.

 

A 38 / 30 x 45 ซม.

 

A 39 / 30 x 45 ซม.

 

A 40 / 30 x 45 ซม.

A 41 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ต้องสวมรองเท้านิรภัย Caution / Wear shoes   A 42 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ต้องสวมเครื่องกรองอากาศ Caution / Wear respirator   A 43 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ระวังรถยก Warning / Beware fork lift   A 44 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ไฟฟ้าแรงสูง ห้ามแตะต้อง Warning / Electrical hazard do not touch   A 45 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) อันตรายไฟฟ้าแรงสูง Warning / High voltage

A 41 / 30 x 45 ซม.

 

A 42 / 30 x 45 ซม.

 

A 43 / 30 x 45 ซม.

 

A 44 / 30 x 45 ซม.

 

A 45 / 30 x 45 ซม.

A 46 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ห้ามสวมรองเท้าแตะ Notice / No slipper   A 47 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ห้ามเดินเครื่อง Notice / Do not touch men working   A 48 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) สวมหมวกแข็ง Notice / Hard hat area   A 49 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ผู้ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามซ่อมเครื่อง Notice / Do notservice machines   A 50 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ห้ามจุดไฟ Notice / No fire marking

A 46 / 30 x 45 ซม.

 

A 47 / 30 x 45 ซม.

 

A 48 / 30 x 45 ซม.

 

A 49 / 30 x 45 ซม.

 

A 50 / 30 x 45 ซม.

Safety Sign A 51 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามรับประทานอาหาร Notice / No eating   Safety Sign A 52 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามสูบบุหรี่ Notice / No smoking   Safety Sign A 53 ขนาด 30 x 45 ซม. ล้างตาฉุกเฉิน Safety first / Emergency eye wash   Safety Sign A 54 ขนาด 30 x 45 ซม. ชำระล้างฉุกเฉิน Safety first / Emergency shower   Safety Sign A 55 ขนาด 30 x 45 ซม. สถานปฐมพยาบาล Safety first / First aid station

A 51 / 30 x 45 ซม.

 

A 52 / 30 x 45 ซม.

 

A 53 / 30 x 45 ซม.

 

A 54 / 30 x 45 ซม.

 

A 55 / 30 x 45 ซม.

A 56 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign ห้ามเปิดมีสารกัมมันตรังสี Caution / Do not open radiation area

 

A 57 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign ต้องสวมหน้ากากกันใบหน้า Danger / Wear face shield

 

A 58 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign อันตรายจากเปลวไฟ Danger / Flammable material

 

A 59 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign ระวังหกล้ม Safety first / Clean up spills

A 56 / 30 x 45 ซม.

 

A 57 / 30 x 45 ซม.

 

A 58 / 30 x 45 ซม.

 

A 59 / 30 x 45 ซม.

ป้าย Safety A 60 ขนาด 30 x 60 ซม. อันตรายต้องสวมหมวกแข็ง Danger / Hard hat area   ป้าย Safety A 61 ขนาด 30 x 60 ซม. ห้ามสูบบุหรี่ Danger / No smoking   ป้าย Safety A 62 ขนาด 30 x 60 ซม. ไฟฟ้าแรงสูง Danger / High voltage   ป้าย Safety A 63 ขนาด 30 x 60 ซม. ระวังเปลวไฟ Danger / Flammable

A 60 / 30 x 60 ซม.

 

A 61 / 30 x 60 ซม.

 

A 62 / 30 x 60 ซม.

 

A 63 / 30 x 60 ซม.

A 64 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety สวมแว่นตาเมื่อซ่อมเครื่อง Caution / Wear goggles while using this machine   A 65 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety เขตสวมที่ครอบหู Caution / Ear protection area   A 66 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety สวมหมวกแข็งเมื่อเข้าบริเวณ Notice / Hard hat must be worn in this area   A 67 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety ต้องหนุนล้อ Notice / Wheel must be chocked

A 64 / 30 x 60 ซม.

 

A 65 / 30 x 60 ซม.

 

A 66 / 30 x 60 ซม.

 

A 67 / 30 x 60 ซม.

Sign Safety A 68 ขนาด 30 x 60 ซม. สวมแว่นตาเมื่อเข้าบริเวณ Safety first / Eye protection required   Sign Safety A 69 ขนาด 30 x 60 ซม. สวมแว่นตา Safety first / Wear goggles or use shield   Sign Safety A 70 ขนาด 30 x 60 ซม. ต้องสวมหมวกเมื่อเข้าบริเวณ Peligro / Se requires casco en esta area   Sign Safety A 71 ขนาด 30 x 60 ซม. ระวังรถยก Peligro / Caidado con las cargadoras

A 68 / 30 x 60 ซม.

 

A 69 / 30 x 60 ซม.

 

A 70 / 30 x 60 ซม.

 

A 71 / 30 x 60 ซม.

A 72 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety สวมแว่นตา Cuidado / Use lentes de segurided mientras use asta maquina   A 73 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety เขตสวมที่ครอบหู Cuidado / Ear protection area   A 74 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety สวมหมวก Aviso / Use casco en esta area   A 75 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety สวมแว่นตา Seguridad primero / Protection de los osos requerida en esta area

A 72 / 30 x 60 ซม.

 

A 73 / 30 x 60 ซม.

 

A 74 / 30 x 60 ซม.

 

A 75 / 30 x 60 ซม.


ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย

ป้ายห้าม   ป้ายบังคับ   ป้ายสภาวะปลอดภัย   ป้ายเตือน   ป้ายป้องกันอัคคีภัย  

ป้ายเสริม

ป้ายห้าม   ป้ายบังคับ   ป้ายสภาวะปลอดภัย   ป้ายเตือน   ป้ายป้องกันอัคคีภัย   ป้ายเสริม
                     
ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป  

ป้ายตั้งพื้น

  ป้ายเซฟตี้   ป้ายความปลอดภัย   ป้ายเรืองแสง   ป้ายสถิติความปลอดภัย
ป้ายสัญลักษณ์ทั้วไป   ป้ายตั้งพื้น   ป้ายเซฟตี้   ป้ายความปลอดภัย   ป้ายเรืองแสง   ป้ายสถิติความปลอดภัย