ป้ายเซฟตี้ ป้าย SAFETY เครื่องหมายเซฟตี้ SIGN SAFETY (A) – จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด

ป้ายเซฟตี้ ป้าย SAFETY เครื่องหมายเซฟตี้ SIGN SAFETY (A)

ป้ายเซฟตี้

ป้ายความปลอดภัย A 01 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากสารพิษ Danger / Poison ป้ายความปลอดภัย A 02 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายเครื่องจักรหนีบมือ Danger / Watch your hands and fingers ป้ายความปลอดภัย A 03 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตราย กำลังปฏิบัติงานด้านบน Danger / Men working above ป้ายความปลอดภัย A 04 ขนาด 30 x 45 ซม. อันตราย ต้องสวมถุงมือ และแว่นตา Danger / Wear gloves and eye protection ป้ายความปลอดภัย A 05 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากวัตถุระเบิด Danger / Explosive
A 01 / 30 x 45 ซม.   A 02 / 30 x 45 ซม.   A 03 / 30 x 45 ซม.   A 04 / 30 x 45 ซม.   A 05 / 30 x 45 ซม.
A 06 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย อันตราย ต้องสวมแว่นตา Danger / Wear eye protection A 07 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตรายจากแสงเลเซอร์ Danger / Laser beam A 08 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตรายอย่าเข้าใกล้เครื่องจักร Danger / Keep away from machinery A 09 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตราย กำลังปฏิบัติงานด้านล่าง Danger / Men working below A 10 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตรายจากรถยก Danger / Look out for fork lifts
A 06 / 30 x 45 ซม.   A 07 / 30 x 45 ซม.   A 08 / 30 x 45 ซม.   A 09 / 30 x 45 ซม.   A 10 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายความปลอดภัย A 11 ขนาด 30 x 45 ซม. บริเวณนี้ต้องสวมหมวก Danger / Hard hat area เครื่องหมายความปลอดภัย A 12 ขนาด 30 x 45 ซม. ต้องสวมแว่นตาป้องกันแสงเชื่อม Danger / Arc wear eye protection เครื่องหมายความปลอดภัย A 13 ขนาด 30 x 45 ซม. ต้องสวมที่ครอบหูป้องกันเสียงดัง Danger / High noise area wear ear protection เครื่องหมายความปลอดภัย A 14 ขนาด 30 x 45 ซม. ต้องสวมหน้ากาก Danger / Wear masks เครื่องหมายความปลอดภัย A 15 ขนาด 30 x 45 ซม. ร้อน Danger / Hot
A 11 / 30 x 45 ซม.   A 12 / 30 x 45 ซม.   A 13 / 30 x 45 ซม.   A 14 / 30 x 45 ซม.   A 15 / 30 x 45 ซม.
A 16 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง Danger / Electrical hazard A 17 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ผู้ไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้า Danger / Authorized personnal only A 18 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ระวังอันตรายจากสารพิษ Danger / Caustic A 19 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ห้ามผ่าน Danger / Do not enter A 20 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ต้องสวมที่ครอบหู Danger / Ear protection
A 16 / 30 x 45 ซม.   A 17 / 30 x 45 ซม.   A 18 / 30 x 45 ซม.   A 19 / 30 x 45 ซม.   A 20 / 30 x 45 ซม.
ป้ายเซฟตี้ A 21 ขนาด 30 x 45 ซม. อย่าเข้าใกล้ Danger / Keep away ป้ายเซฟตี้ A 22 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามจุดไฟ Danger / No naked light ป้ายเซฟตี้ A 23 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามถ่ายรูป Danger / No take a photo ป้ายเซฟตี้ A 24 ขนาด 30 x 45 ซม. อันตรายห้ามเข้า Danger / No entry ป้ายเซฟตี้ A 25 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังพื้นลื่น Danger / Slippery surface
A 21 / 30 x 45 ซม.   A 22 / 30 x 45 ซม.   A 23 / 30 x 45 ซม.   A 24 / 30 x 45 ซม.   A 25 / 30 x 45 ซม.
A 26 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ ห้ามปิดวาล์ว Danger / Do not close A 27 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ อันตรายห้ามสูบบุหรี่ Danger / No smoking A 28 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ ห้ามเปิดวาล์ว Danger / Do not open A 29 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ ระวังมีก๊าซไวไฟ Caution / Highly flammable material A 30 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ แสงจัดมากต้องสวมแว่นตา Caution / Wear eye protection
A 26 / 30 x 45 ซม.   A 27 / 30 x 45 ซม.   A 28 / 30 x 45 ซม.   A 29 / 30 x 45 ซม.   A 30 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายเซฟตี้ A 31 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังสารเคมี Caution / Toxic hazard เครื่องหมายเซฟตี้ A 32 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังขึ้นลงบันได Caution / Stairway เครื่องหมายเซฟตี้ A 33 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังกรดเคมี Caution / Acid เครื่องหมายเซฟตี้ A 34 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังเกิดเปลวไฟ Caution / Fire risk เครื่องหมายเซฟตี้ A 35 ขนาด 30 x 45 ซม. เขตสวมที่ครอบหู Caution / Ear protection area
A 31 / 30 x 45 ซม.   A 32 / 30 x 45 ซม.   A 33 / 30 x 45 ซม.   A 34 / 30 x 45 ซม.   A 35 / 30 x 45 ซม.
A 36 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ เขตสวมแว่นตา Caution / Eye protection area SA 37 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ สวมถุงมือขณะทำงาน Caution / Wear gloves working A 38 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ ระวังก้าวขาพลาด Caution / Beware of step A 39 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ ห้ามสูบบุหรี่ Caution / No smoking A 39 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ ห้ามสูบบุหรี่ Caution / No smoking
A 36 / 30 x 45 ซม.   A 37 / 30 x 45 ซม.   A 38 / 30 x 45 ซม.   A 39 / 30 x 45 ซม.   A 40 / 30 x 45 ซม.
A 41 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ต้องสวมรองเท้านิรภัย Caution / Wear shoes A 42 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ต้องสวมเครื่องกรองอากาศ Caution / Wear respirator A 43 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ระวังรถยก Warning / Beware fork lift A 44 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ไฟฟ้าแรงสูง ห้ามแตะต้อง Warning / Electrical hazard do not touch A 45 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) อันตรายไฟฟ้าแรงสูง Warning / High voltage
A 41 / 30 x 45 ซม.   A 42 / 30 x 45 ซม.   A 43 / 30 x 45 ซม.   A 44 / 30 x 45 ซม.   A 45 / 30 x 45 ซม.
A 46 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ห้ามสวมรองเท้าแตะ Notice / No slipper A 47 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ห้ามเดินเครื่อง Notice / Do not touch men working A 48 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) สวมหมวกแข็ง Notice / Hard hat area A 49 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ผู้ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามซ่อมเครื่อง Notice / Do notservice machines A 50 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ห้ามจุดไฟ Notice / No fire marking
A 46 / 30 x 45 ซม.   A 47 / 30 x 45 ซม.   A 48 / 30 x 45 ซม.   A 49 / 30 x 45 ซม.   A 50 / 30 x 45 ซม.
Safety Sign A 51 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามรับประทานอาหาร Notice / No eating Safety Sign A 52 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามสูบบุหรี่ Notice / No smoking Safety Sign A 53 ขนาด 30 x 45 ซม. ล้างตาฉุกเฉิน Safety first / Emergency eye wash Safety Sign A 54 ขนาด 30 x 45 ซม. ชำระล้างฉุกเฉิน Safety first / Emergency shower Safety Sign A 55 ขนาด 30 x 45 ซม. สถานปฐมพยาบาล Safety first / First aid station
A 51 / 30 x 45 ซม.   A 52 / 30 x 45 ซม.   A 53 / 30 x 45 ซม.   A 54 / 30 x 45 ซม.   A 55 / 30 x 45 ซม.

A 56 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign ห้ามเปิดมีสารกัมมันตรังสี Caution / Do not open radiation area

A 57 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign ต้องสวมหน้ากากกันใบหน้า Danger / Wear face shield

A 58 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign อันตรายจากเปลวไฟ Danger / Flammable material

A 59 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign ระวังหกล้ม Safety first / Clean up spills

A 56 / 30 x 45 ซม.   A 57 / 30 x 45 ซม.   A 58 / 30 x 45 ซม.   A 59 / 30 x 45 ซม.
ป้าย Safety A 60 ขนาด 30 x 60 ซม. อันตรายต้องสวมหมวกแข็ง Danger / Hard hat area ป้าย Safety A 61 ขนาด 30 x 60 ซม. ห้ามสูบบุหรี่ Danger / No smoking ป้าย Safety A 62 ขนาด 30 x 60 ซม. ไฟฟ้าแรงสูง Danger / High voltage ป้าย Safety A 63 ขนาด 30 x 60 ซม. ระวังเปลวไฟ Danger / Flammable
A 60 / 30 x 60 ซม.   A 61 / 30 x 60 ซม.   A 62 / 30 x 60 ซม.   A 63 / 30 x 60 ซม.
A 64 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety สวมแว่นตาเมื่อซ่อมเครื่อง Caution / Wear goggles while using this machine A 65 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety เขตสวมที่ครอบหู Caution / Ear protection area A 66 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety สวมหมวกแข็งเมื่อเข้าบริเวณ Notice / Hard hat must be worn in this area A 67 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety ต้องหนุนล้อ Notice / Wheel must be chocked
A 64 / 30 x 60 ซม.   A 65 / 30 x 60 ซม.   A 66 / 30 x 60 ซม.   A 67 / 30 x 60 ซม.
Sign Safety A 68 ขนาด 30 x 60 ซม. สวมแว่นตาเมื่อเข้าบริเวณ Safety first / Eye protection required Sign Safety A 69 ขนาด 30 x 60 ซม. สวมแว่นตา Safety first / Wear goggles or use shield Sign Safety A 70 ขนาด 30 x 60 ซม. ต้องสวมหมวกเมื่อเข้าบริเวณ Peligro / Se requires casco en esta area Sign Safety A 71 ขนาด 30 x 60 ซม. ระวังรถยก Peligro / Caidado con las cargadoras
A 68 / 30 x 60 ซม.   A 69 / 30 x 60 ซม.   A 70 / 30 x 60 ซม.   A 71 / 30 x 60 ซม.
A 72 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety สวมแว่นตา Cuidado / Use lentes de segurided mientras use asta maquina A 73 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety เขตสวมที่ครอบหู Cuidado / Ear protection area A 74 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety สวมหมวก Aviso / Use casco en esta area A 75 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety สวมแว่นตา Seguridad primero / Protection de los osos requerida en esta area
A 72 / 30 x 60 ซม.   A 73 / 30 x 60 ซม.   A 74 / 30 x 60 ซม.   A 75 / 30 x 60 ซม.

ผลงานป้ายเซฟตี้ของเรา


ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย

ป้ายเสริม

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย ป้ายเสริม
ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป

ป้ายตั้งพื้น

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย
ป้ายสัญลักษณ์ทั้วไป ป้ายตั้งพื้น ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย

 
Barrier Safety Sign Traffic sign Guardrail Road marking Traffic cone located at 203 Soi Chokchaijongjamreon, Rama 3 Rd., Bangpongpang, Yannawa , Bangkok, TH . Reviewed by 2234 customers rated: 4.8 / 5