สีน้ำมันไฮเวย์ สีทาเหล็ก สีทาถนน สีทาคอนกรีต สีทาไม้ สีทาสแตนเลส – จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด

สีน้ำมันไฮเวย์ สีทาเหล็ก สีทาถนน สีทาคอนกรีต สีทาไม้ สีทาสแตนเลส

สีทาสแตนเลส ทาไม้ ทาอลูมิเนียม ทาพลาสวู๊ด ทาถนนคอนกรีต และยางมะตอย สามารถผสมลูกแก้วสะท้อนแสง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้ ฮาร์ดเดนเนอร์ ใช้สำหรับผสมสีน้ำมันไฮเวบ์
สีน้ำมันไฮเวบ์ ฮาร์ดเดนเนอร์
คุณสมบัติพิเศษ
เป็นสีที่สามารถพ่นบนชิ้นงานได้เลยโดยไม่ต้องผ่านสีรองพื้น สามารถยึดเกาะกับชื้นงานได้เลย
อีกทั้งยังให้ความเงางาม โดยไม่ต้องเคลือบยูรีเทน ทนต่อสภาพกรด ด่าง ความร้อน ความชื้น
ได้เป้นอย่างดี ไม่เป็นฝ้าเวลาทำงานในขณะที่อากาศ มีความชื้นสูง สามารถผสมลูกแก้วสะท้อนแสง
(glass bead) เพื่อทาถนนได้
อัตราส่วนผสม
สี : 4 ส่วน
ฮาร์ดเดนเนอร์ : 1 ส่วน
ใช้ได้กับวัสดุ
เหล็ก
สังกะสี
อลูมิเนียม
สแตนเลส
แผ่นคอมโพสิต / อลูคาร์บอน
แผ่นอะคริลิค
แผ่นไม้ทุกประเภท เช่น ไม้ MDF / ไม้พลาสวู๊ด
พื้นผิวคอนกรีต
พื้นถนนยางมะตอย
วิธีการทำงาน
ทำความสะอาดให้ชิ้นงานปราศจากคราบไขมัน น้ำ และฝุ่นละออง แล้วทา หรือพ่นสี
ลงพื้นผิวที่ต้องการจำนวน 2 ครั้ง โดยทิ้งช่วงระหว่างครั้ง 7-8 นาที
ระยะเวลาแห้ง
แห้งสัมผัสผิว 30 นาที
แห้งตัวสมบูรณ์ 12 ชั่วโมง
ข้อควรระวัง
1. ไม่สามารถพ่นบนพื้นผิวที่มีคราบไขมันได้
2. ไม่ควรใช้ร่วมกับทินเนอร์ 3 เอ
3. เมื่อผสมแม่สีร่วมกับฮาร์ดเดนเนอร์แล้ว ต้องพ่นสีภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ก่อนสีจะเริ่มแข็งตัว

Master Tint

สีน้ำมันทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย เบอร์ 1 สีน้ำมันทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย เบอร์ 6 สีน้ำมันทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย เบอร์ 6-1 สีน้ำมันทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย เบอร์ 26-1 สีน้ำมันทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย เบอร์ 32-1 สีน้ำมันทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย เบอร์ 32-43
1 6 6-1 26-1 32-1 32-43
สีน้ำมันทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย เบอร์ 43-1 สีน้ำมันทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย เบอร์ 45-1 สีน้ำมันทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย เบอร์ 50 สีน้ำมันทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย เบอร์ 50-3 สีน้ำมันทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย เบอร์ 113 สีน้ำมันทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย เบอร์ 114
43-1 45-1 50 50-3 113 114

Special Tint Metallic

สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 0602 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 2102 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 2602 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 2802 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 2902 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 3202
0602 2102 2602 2802 2902 3202
สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 4302 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 4402 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 4502 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 5002 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 6202 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 6402
4302 4402 4502 5002 6202 6402
สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 6602 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 8202 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 8402 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 9002 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 9102 สีทาสแตนเลส อลูมิเนียม ไม้ อะคริลิค พื้นคอนกรีต พื้นยางมะตอย ผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 0735
6602 8202 8402 9002 9102 0735

Special Tint Solid

สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 1M สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 0041 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 2600 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 0601 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 0662 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 2601
1M 0041 2600 0601 0662 2601
สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 2800 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 2900 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 3200 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 2801 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 2901 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 3201
2800 2900 3200 2801 2901 3201
สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 4300 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 4400 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 4500 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 4301 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 4401 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 4501
4300 4400 4500 4301 4401 4501
สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 5000 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 5100 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 6200 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 5001 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 5101 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 6201
5000 5100 6200 5001 5101 6201
สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 6400 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 6600 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 8200 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 6401 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 6601 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 8201
6400 6600 8200 6401 6601 8201
สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 8400 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 8500 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 0021 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 8401 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 8501 สี 2k tint ใช้ทาถนนผสมลูกแก้วสะท้อนแสงได้ เบอร์ 5110
8400 8500 0021 8401 8501 5110

หมายเหตุ : เฉดสีที่แสดงหน้าจอผิดเพี้ยนจากของจริง

วีดีโอที่เกี่ยวกับสีน้ำมันไฮเวย์ สีทาเหล็ก สีทาถนน สีทาคอนกรีต สีทาไม้ สีทาสแตนเลส


สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน

สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับตีเส้นจราจร

สีจราจร

ลูกแก้วสะท้อนแสง สำหรับโรยเส้นจราจร

สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร ลูกแก้วสะท้อนแสง

น้ำยาประสานไพรเมอร์

สีทาเสาหลักทางโค้ง hc atom

เครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก

น้ำยาประสานไพรเมอร์ สีทาเสาหลักทางโค้ง เครื่องตีเส้นจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติก
เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์

เครื่องกระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก

เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil Pre Heater

เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ เครื่องกระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก
เครื่องตีเส้นถนนปาก 40 เซนติเมตรสำหรับตีเส้นถนนทางม้าลายหรือลูกศรบอกทาง

ปากตีเส้นสำหรับเครื่องตีเส้นถนนมีขนาด 10,15 และ 20 เซนติเมตร

สี น้ำมันทาสแตนเลส ไม้ อลูมิเนียม พลาสวู๊ด ทาถนนคอนกรีต ทายางมะตอย

เครื่องตีเส้นทางม้าลาย(40 ซม.) ปากสำหรับเครื่องตีเส้นถนน สีน้ำมันไฮเวย์