ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง GUIDE SIGN CONVENTION HIGHWAYS

ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง ป้ายแนะนำ

ป้ายจราจรต่าง ๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (1-2 หลัก) น-19
น-19
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน
(2 หลัก)
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน (3-4 หลัก) น-19
น-19
ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน
(4 หลัก)
ป้ายทางหลวงเอเชีย น-20
น-20
ป้ายทางหลวงเอเชีย
ป้ายบอกทาง ป้ายชุดทางหลวงเดิม น-21.1
น-21.1
ป้ายบอกทาง ป้ายชุดทางหลวงเข้าเมือง น-21.2
น-21.2
ป้ายชุดทางหลวงเลี่ยงเมือง น-21.3
น-21.3

⇑ ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 ซม. ⇑


ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป นส-1
นส-1
ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป นส-2
นส-2
ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป นส-3
นส-3
ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำทั่วไป นส-4
นส-4
ป้ายทางหลวง นส-5
นส-5
ป้ายทางหลวง นส-6
นส-6
ป้ายทางหลวง นส-7
นส-7
ป้ายทางหลวง นส-8
นส-8
ป้ายทางหลวง นส-9
นส-9
ป้ายทางหลวง นส-10
นส-10
ป้ายบอกทางหลวง นส-11
นส-11
ป้ายบอกทางหลวง นส-12
นส-12
ป้ายแนะนำเสริม นส-13
นส-13
ป้ายแนะนำเสริม นส-14
นส-14
ป้ายบอกทางหลวง นส-15
นส-15
ป้ายบอกทางหลวง นส-16
นส-16
ป้ายบอกทางหลวง นส-17
นส-17
ป้ายบอกทางหลวง นส-18
นส-18
ป้ายบอกสถานที่ นส-19
นส-19
ป้ายบอกสถานที่ นส-20
นส-20
ป้ายระบุทิศทาง นส-21
นส-21
ป้ายระบุทิศทาง นส-22
นส-22
ป้ายระบุทิศทาง นส-23
นส-23
ป้ายระบุทิศทาง นส-24
นส-24

⇑ ขนาดป้ายมาตรฐานทั่วไป ขนาด 40 x 60, 50 x 75 และ 60 x 90 เซนติเมตร ⇑


Guide Signs Convention Highways ป้ายแนะนำ น-2 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
น-2
ป้ายบอกจุดหมาย
Guide Signs Convention Highways ป้ายแนะนำ ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร
น-2
ป้ายบอกจุดหมาย
ป้ายแนะนำทั่วไป น-3 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
น-3
ป้ายบอกจุดหมาย
ป้ายบอกระยะทาง (สำหรับทางหลวงแผ่นดิน) น-4 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร
น-4
ป้ายบอกระยะทาง (สำหรับทางหลวงแผ่นดิน)
ป้ายบอกระยะทาง (สำหรับทางหลวงแผ่นดิน) น-4/1 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
น-4
ป้ายบอกระยะทาง (สำหรับทางหลวงแผ่นดิน)
ป้ายชื่อแม่น้ำ คลอง บึง น-5.1 ขนาด 30 x 100 เซนติเมตร
น-5.1
ป้ายชื่อแม่น้ำ
ป้ายชื่อแม่น้ำ คลอง บึง น-5.1 ขนาด 30 x 100 เซนติเมตร
น-5.1
ป้ายชื่อคลอง บึง
ป้ายชื่อแม่น้ำ คลอง บึง น-5.1 ขนาด 30 x 100 เซนติเมตร
น-5.1
ป้ายชื่อห้วย
ป้ายบอกเขตจังหวัด (หรือป้ายแบ่งเขตปกครอง) น-5.2 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร
น-5.2
ป้ายบอกเขตจังหวัด
ป้ายบอกเขตอำเภอ (หรือป้ายแบ่งเขตปกครอง) น-5.2 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร
น-5.2
ป้ายบอกเขตอำเภอ
ป้ายบอกเขตเทศบาลตำบล (หรือป้ายแบ่งเขตปกครอง) น-5.2 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร
น-5.2
ป้ายบอกเขตเทศบาลตำบล
ป้ายบอกเขตสุขาภิบาล (หรือป้ายแบ่งเขตปกครอง) น-5.2 ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร
น-5.2
ป้ายบอกเขตสุขาภิบาล
ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน (น.5.3) ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร
น-5.3
ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน
ป้ายบอกสถานที่ (ชื่อหมู่บ้าน) (น.5.3) ขนาด 65 x 180 เซนติเมตร
น-5.3
ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน
ป้ายชื่อถนน น-29 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
น-29
ป้ายชื่อถนน
ป้ายแนะนำทั่วไป ขนาด 40 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแนะนำทั่วไป
ป้ายตัว P ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร
60 x 60 ซม.
ป้ายแสดงทางข้าม น-6 ขนาด 45 x 45, 60 x 60 เซนติเมตร
น-6
45 x 45 /
60 x 60 ซม.
ป้ายแสดงโรงพยาบาล น-7 ขนาด 60 x 60 และ 40 x 60 เซนติเมตร
น-7
60 x 60
40 x 60 ซม.
ป้ายบอกทางหลวง น-11 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร
น-11
60 x 100 ซม.
ป้ายบอกทางหลวง น-11 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร
น-11
60 x 100 ซม.
ป้ายแสดงสถานีตรวจสอบน้ำหนัก น-25
ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร
น-25
80 x 180 ซม.
ป้ายแสดงสถานีตรวจสอบน้ำหนัก น-25  ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร
น-25
80 x 180 ซม.
ป้ายแสดงสถานีตรวจสอบน้ำหนัก น-25 ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร
น-25
80 x 180 ซม.
ป้ายแสดงที่พักริมทาง น-26.1 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
น-26.1
90 x 120 ซม.
ป้ายแสดงที่พักริมทาง น-26.2 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
น-26.2
90 x 120 ซม.
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (Scenic Area Signs) น-27.1 ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
น-27.1
120 x 180 ซม.
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (Scenic Area Signs) น-27.2 ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
น-27.2
120 x 180 ซม.
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (Scenic Area Signs) น-27.3 ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
น-27.3
120 x 180 ซม.
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ กิจกรรม และแหล่งชุมชน (น.28.1) ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
น-28.1
90 x 120 ซม.
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวโบราณทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน น-28.2 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
น-28.2
90 x 120 ซม.
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวโบราณทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน น-28.3 ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
น-28.3
90 x 120 ซม.
ป้ายทางเฉพาะจักรยาน น-30 ขนาด Ø 60 เซนต้เมตร 40 x 60 เซนติเมตร
น-30
Ø 60
40 x 60 ซม.
ป้ายจักรยานชิดซ้าย น-31 ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร
น-31
60 x 100 ซม.

ผลงานป้ายบอกทางของเรา

ป้ายจราจร

ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร