จำนวนแผ่นการ์ดเรล และอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้


การ์ดเรล ปริมาณงาน เมตร
เปิด (จำนวน) จุด
แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 หรือ 3.2 มม. แผ่น
แผ่นปะกับเฉียง แผ่น
แผ่นโค้งปิดข้าง (แผ่นปลาย) แผ่น
เสาการ์ดเรล ต้น
น๊อตสั้น ตัว
น๊อตยาว ตัว
แหวนรองน๊อตยาว ตัว
Back to Content