ตารางจำนวนสีเทอร์โมพลาสติก ลูกแก้วสะท้อนแสง น้ำยาไพรเมอร์เทียบที่ต้องใช้


ปริมาณงานสีเทอร์โมพลาสติก(ตารางเมตร) ตารางเมตร
ความหนา(มิลลิเมตร) มิลลิเมตร
จำนวนสีเทอร์โมพลาสติก กิโลกรัม
จำนวนถุงสีเทอร์โมพลาสติก(20 กิโลกรัม/ถุง) ถุง
จำนวนลูกแก้วสะท้อนแสง กิโลกรัม
จำนวนถุงลูกแก้วสะท้อนแสง ถุง
จำนวนน้ำยาประสานไพรเมอร์(13 กิโลกรัม/ปี๊บ) ปี๊บ

ตารางเทียบปริมาณงานที่ได้


จำนวนถุงสีเทอร์โมพลาสติก ถุง
ความหนา(มิลลิเมตร) มิลลิเมตร
ความกว้าง(เซนติเมตร) เซนติเมตร
ความยาวที่ได้ เมตร
กลับสู่เนื้อหา