การ์ดเรล ปริมาณงาน เมตร
เปิด (จำนวน) จุด
แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 หรือ 3.2 มม. แผ่น
แผ่นปะกับเฉียง แผ่น
แผ่นโค้งปิดข้าง (แผ่นปลาย) แผ่น
เสาการ์ดเรล เชื่อมแหวนล็อคตัวยู ขนาด 200x100 มม. ต้น
เหล็กรางซี ขนาด 150x75x20 มม. ตัว
น็อตสั้น ตัว
น็อตกลาง ตัว
น็อตยาว ตัว
แหวนรองน็อตยาว ตัว