การ์ดเรล ปริมาณงาน เมตร
เปิด (จำนวน) จุด
แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 หรือ 3.2 มม. แผ่น
แผ่นปะกับเฉียง แผ่น
แผ่นโค้งปิดข้าง (แผ่นปลาย) แผ่น
เสาการ์ดเรล ต้น
น็อตสั้น (กรณีไม่มีแผ่นปะกับเฉียง) ตัว
น็อตสั้น (กรณีมีแผ่นปะกับเฉียง) ตัว
น็อตยาว ตัว
แหวนรองน็อตยาว ตัว