ตารางจำนวนสีเทอร์โมพลาสติก ลูกแก้วสะท้อนแสง น้ำยาไพรเมอร์เทียบที่ต้องใช้

ปริมาณงานสีเทอร์โมพลาสติก (ตารางเมตร) ตารางเมตร
ความหนา (มิลลิเมตร) มิลลิเมตร
จำนวนสีเทอร์โมพลาสติก กิโลกรัม
จำนวนถุงสีเทอร์โมพลาสติก(20 กิโลกรัม/ถุง) ถุง
จำนวนลูกแก้วสะท้อนแสง กิโลกรัม
จำนวนถุงลูกแก้วสะท้อนแสง ถุง
จำนวนน้ำยาประสานไพรเมอร์(13 กิโลกรัม/ปี๊บ) ปี๊บ

ตารางเทียบปริมาณงานที่ได้

จำนวนถุงสีเทอร์โมพลาสติก ถุง
ความหนา (มิลลิเมตร) มิลลิเมตร
ความกว้าง (เซนติเมตร) เซนติเมตร
ความยาวที่ได้ เมตร