ตีเส้นทางม้าลายโรยลูกแก้วสะท้อนแสงที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตีเส้นทางม้าลายโรยลูกแก้วสะท้อนแสงที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ