[:th]ป้ายโอเวอร์แฮงค์ โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า[:en]Srinagarindra – Rom Klao overhang signs[:]

[:th]ป้ายโอเวอร์แฮงค์ โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า
[:en]Srinagarindra – Rom Klao overhang signs
[:]