อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจรุ่น 8247 R95

ลักษณะทั่วไปอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจรุ่น 8247 R95 :

  • เป็นอุปกรณ์สำหรับสวมใส่ครอบคลุมจมูก และปากเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคอันตราย (Toxic Particle) และไอระเหยของสารอินทรีย์ (Organic Vapor) ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ น้ำหนักเบา หายใจสะดวก

ลักษณะจำเพาะอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจรุ่น 8247 R95 :

  • ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน National Institute For Occupational Safety And Health (NIOSH) จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสามารถป้องกันอนุภาคอันตรายในบรรยากาศได้
  • มีประสิทธิภาพการป้องกันเท่ากับชั้นคุณภาพ R95 ตามมาตรฐาน 42CFR84 ของ NIOSH*
  • มี Activated Carbon ผสมอยู่ในชั้นกรอง ทำให้สามารถป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์ในบรรยากาศได้ โดยความเข้มข้นของไอระเหยของสารอินทรีย์ในบรรยากาศต้องมีค่าน้อยกว่าค่า Permissible Exposure Limit (PEL) ของสารนั้น
  • ทำจากโพลีโพรพีลีน (Prolypropylene)
  • มีแถบอลูมิเนียมอยู่ด้านบน และมีแถบโฟมบุอยู่ด้านในหลังแถบอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความกระชับ และความสบายขณะสวมใส่
  • มีสายรัด 2 เส้น ยืดปรับให้เข้ากับศีรษะ และลำคอได้ทุกขนาด

*ทดสอบโดยใช้อนุภาค Dioctyl Phthalate (DOP) ขนาด 0.3 ไมโครเมตร ตามข้อกำหนดของ NIOSH

ราคาอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจรุ่น 8247 R95 :

อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจรุ่น 8247 R95 75 บาท

(ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง)