แผงกั้นจราจร ขนาด 1 เมตร พร้อมป้าย “เทศบาลตำบลแม่ลานนา”

แผงกั้นจราจร ขนาด 1 เมตร พร้อมป้าย "เทศบาลตำบลแม่ลานนา"

แผงกั้นจราจร ขนาด 1 เมตร พร้อมป้าย “เทศบาลตำบลแม่ลานนา”