คานจำกัดความสูง HEIGHT BARRIER

คานจำกัดความสูง HEIGHT BARRIER

คานจำกัดความสูงใช้ตามสถานที่จอดรถโดยเฉพาะตามตึกต่างๆ เพื่อบอกความสูงของอาคารจอดรถให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ เพื่อป้องกันยานพาหนะของผู้ขับขี่ได้รับความเสียหาย หากตัวอาคารจอดรถหรือบางส่วนมีความสูงน้อยกว่ายานพาหนะ

โดยที่คานจำกัดความสูงของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. คานจำกัดความสูงตามตัวอาคารต่างๆ ตัวแขนเป็นอลูมิเนียมกล่องติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด Engineer พร้อมป้ายจำกัดความสูงของยานพาหนะ โดยตัวแขนยึดติดกับเพดานของอาคารด้วยโซ่เหล็ก

2. คานจำกัดความสูงตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือไซต์งานก่อสร้างทั่วไป ตัวโครง และคานเป็นเหล็กชนิดไอบีม และมีแขนอลูมิเนียมกล่องติดสติกเกอร์สะท้อนแสงเกรด Engineer ห้อยด้วยโซ่เหล็กลงมาจากคานเหล็กไอบีม เพื่อป้องกันการถูกเฉี่ยวชนจากรถบรรทุก ด้านบนของคานติดป้ายจำกัดความสูงของยานพาหนะ

คานจำกัดความสูง คานจำกัดความสูง HEIGHT BARRIER คานจำกัดความสูง คานจำกัดความสูง HEIGHT BARRIER
คานจำกัดความสูง