ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ปลายทาง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ปลายทาง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ปลายทาง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร