กาวอีพ๊อกซี่ EPOXY ADHESIVE กาว EPOXY

กาวอีพ๊อกซี่ EPOXY ADHESIVE กาว EPOXY

กาวอีพ๊อกซี่เป็นกาวสูตรพิเศษที่ใช้สำหรับติดตั้งหมุดติดถนนสะท้อนแสง และลูกแก้ว 360° ติดถนนสะท้อนแสงเพื่อยึดติดถนนโดยเฉพาะ โดยที่กาว Epoxy ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด มีส่วนผสม 2 ชนิดคือ ชนิด A เป็นเนื้ออีพ๊อกซี่ซึ่งจะทำให้คงทน และส่วน B เป็น ส่วนที่ให้แข็งแห้งไว ซึ่งเมื่อผสมกันเข้าจะมีคุณสมบัติของกาวอีพ๊อกซี่ แข็งแรง คงทนทุกสภาวะ โดยทั่วไปกาวอีพ๊อกซี่ของบริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาทีจะแห้งติดทนนาน โดยทางบริษัทฯ สามารถจัดจำนวนกาวอีพ๊อกซี่ทั้ง 2 ชนิด ให้เข้ากับจำนวนของหมุดติดถนนสะท้อนแสง และลูกแก้ว 360° ติดถนนสะท้อนแสงได้

กาวอีพ๊อกซี่สำหรับติดหมุดและลูกแก้วสะท้อนแสง

วีดีโอที่เกี่ยวกับกาวอีพ็อกซี่

ผลงานหมุดสะท้อนแสง และลูกแก้วติดถนนของเรา

  • 1
  • 2

หมุดติดถนน และลูกแก้วติดถนน

ลูกแก้วติดถนนสะท้อนแสง

หมุดสะท้อนแสง
ลูกแก้วติดถนนสะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสง

กาว Epoxy

หมุดติดถนนโซล่าร์เซลล์

กาว Epoxy สำหรับหมุดและลูกแก้วติดถนน หมุดติดถนนโซล่าร์เซลล์