ป้าย 5 ส. เครื่องหมายเสริม ป้ายเสริม SUPPLEMENTARY SIGN

ป้าย 5 ส. เครื่องหมายเสริม ป้ายเสริม SUPPLEMENTARY SIGN

ป้าย 5 ส. เครื่องหมายเสริม

MU 01 ขนาด 40 x 55 ซม. เครื่องหมายเสริม(ป้ายเซฟตี้) ระวังสารเคมี / ห้ามเข้าจนกว่าจะแน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ Toxic danger hazard / Do not enter until safe to do so MU 02 ขนาด 40 x 55 ซม. เครื่องหมายเสริม(ป้ายเซฟตี้) ระวังน้ำมันไวไฟ / ห้ามสูบบุหรี่ / ดับเครื่องยนต์ Petroleum spirit highly flammable / No smoking / Switch off engine MU 03 ขนาด 40 x 55 ซม. เครื่องหมายเสริม(ป้ายเซฟตี้) ระวังอันตราย / กรุณาปิดประตู / ห้ามรับประทานอาหาร Danger / Keep locked shut / No eating

 MU 01 / 40 x 55 ซม.

 

 MU 02 / 40 x 55 ซม.

 

MU 03 / 40 x 55 ซม.

เครื่องหมายเสริม MU 04 ขนาด 40 x 55 ซม. เขตมีไอระเหย / ห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดประกายไฟ เปลวไฟ / ดับเครื่องยนต์ Petroleum mixture / No smoking. No naked lights / Switch off engine เครื่องหมายเสริม MU 05 ขนาด 40 x 55 ซม. ระวังอันตรายจากลิฟท์เสีย / ห้ามเข้า Danger lift machinery / No enter เครื่องหมายเสริม MU 06 ขนาด 40 x 55 ซม. ระวังอันตราย / ห้ามเปิดสวิซ์ Danger / Do not switch on

 MU 04 / 40 x 55 ซม.

 

 MU 05 / 40 x 55 ซม.

 

 MU 06 / 40 x 55 ซม.

ป้ายเครื่องหมายเสริม MU 07 ขนาด 40 x 55 ซม. ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง / ระวังอย่าเข้าใกล้ Danger high voltage / Keep away ป้ายเครื่องหมายเสริม MU 08 ขนาด 40 x 55 ซม. ระวังอันตราย Danger

ป้ายเครื่องหมายเสริม MU 09 ขนาด 45 x 45 ซม. ระวังอันตราย สารเคมี Toxic

MU 07 / 40 x 55 ซม.

 

MU 08 / 40 x 55 ซม.

 

 MU 09 / 45 x 45 ซม.

Supplementary Sign MU 10 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันนตราย รถยก

Supplementary Sign MU 11 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตราย ไฟฟ้าแรงสูง

ป้าย 5 ส MU 14 ขนาด 60 x 80 ซม. ป้าย 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

 MU 10 / 30 x 30 ซม.

 

 MU 11 / 30 x 30 ซม.

Supplementary Sign MU 12 ขนาด 30 x 30 ซม. ห้ามสูบบุหรี่ No smoking

Supplementary Sign MU 13 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตราย ห้ามเข้า

 MU 12 / 30 x 30 ซม.

 

MU 13 / 30 x 30 ซม.

 

 MU 14 / 60 x 80 ซม.

ป้ายความปลอดภัย MU 15 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากระเบิด Explosive A ป้ายความปลอดภัย MU 16 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากการติดไฟง่าย Spontaneously Combustible ป้ายความปลอดภัย MU 17 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากก๊าซไวไฟ Oxidizing agent
ป้ายความปลอดภัย MU 18 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากก๊าซไวไฟ Flammable gas
MU 15 / 30 x 30 ซม.   MU 16 / 30 x 30 ซม.   MU 17 / 30 x 30 ซม.   MU 18 / 30 x 30 ซม.
ป้ายเซฟตี้ MU 19 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี Radioactive ป้ายเซฟตี้ MU 20 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากกรด Corrosive ป้ายเซฟตี้ MU 21 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากก๊าซไวไฟ Flammable gas ป้ายเซฟตี้ MU 22 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากสารอันตราย Poison

 MU 19 / 30 x 30 ซม.

 

 MU 20 / 30 x 30 ซม.

 

 MU 21 / 30 x 30 ซม.

 

MU 22 / 30 x 30 ซม.

 

ป้าย Safety MU 23 ขนาด 30 x 45 ซม. อันตรายไฟฟ้าแรงสูง ป้าย Safety MU 24 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง Danger high voltage   ป้าย Safety MU 25 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังพื้นลื่น ป้าย Safety MU 26 ขนาด 25 x 35 ซม. อุปกรณ์ดับเพลิง Fire extinguisher ป้าย Safety MU 27 ขนาด 25 x 35 ซม. ระวังอันตรายจากก๊าซไวไฟ Flammable gas ป้าย Safety MU 28 ขนาด 15 x 30 ซม. ถังเครื่องดับเพลิง Fire extinguisher

 MU 23 / 30 x 45 ซม.

 

MU 24 / 30 x 45 ซม.

 

 MU 25 / 30 x 45 ซม.

 

 MU 26 / 25 x 35 ซม.

 

MU 27 / 25 x 35 ซม.

 

 MU 28 / 15 x 30 ซม.

MU 29 ขนาด 40 x 80 ซม. เครื่องหมายเสริม(ป้ายเซฟตี้) อันตรายไฟฟ้าแรงสูง Danger ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน MU 30 ขนาด 35 x 90 ซม. ปลอดภัยไว้ก่อน Safety first

 MU 29 / 40 x 80 ซม.

 

 MU 30 / 35 x 90 ซม.

ผลงานป้ายเสริมของเรา


ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย

ป้ายเสริม

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย ป้ายเสริม
ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป

ป้ายตั้งพื้น

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย
ป้ายสัญลักษณ์ทั้วไป ป้ายตั้งพื้น ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย