เครื่องตีเส้นจราจรทางม้าลาย และลูกศรบอกทาง ขนาด 40 ซม.

เครื่องตีเส้นจราจรทางม้าลาย และลูกศรบอกทาง ขนาด 40 ซม.

เครื่องตีเส้นถนนชนิดปาก 40 เซนติเมตร สำหรับตีเส้นจราจรทางม้าลาย หรือตีเส้นถนนเป็นรูปลูกศร

เครื่องตีเส้นจราจรทางม้าลาย หรือตีเส้นจราจรเป็นรูปลูกศร

เครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติกขนาดปาก 40 เซนติเมตรใช้ตีเส้นทางม้าลาย

เครื่องตีเส้นถนนชนิดปาก 40 เซนติเมตร ใช้สำหรับตีเส้นจราจรทางม้าลาย และสามารถตีเส้นลูกศรผลิตจากเหล็กหนาทนความร้อน

ทาด้วยสีทนความร้อน มีช่องสำหรับโรยลูกแก้วสะท้อนแสง (glass bead) ใช้ก๊าซหุงต้มในการอุ่นสีเทอร์โมพลาสติก

วีดีโอที่เกี่ยวกับเครื่องตีเส้นจราจรทางม้าลาย และลูกศรบอกทาง

ผลงานเครื่องตีเส้นจราจรของเรา


สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน

สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับตีเส้นจราจร

สีจราจร

ลูกแก้วสะท้อนแสง สำหรับโรยเส้นจราจร

สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร ลูกแก้วสะท้อนแสง

น้ำยาประสานไพรเมอร์

สีทาเสาหลักทางโค้ง hc atom

เครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก

น้ำยาประสานไพรเมอร์ สีทาเสาหลักทางโค้ง เครื่องตีเส้นจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติก
เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์

เครื่องกระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก

เตาต้มสีเทอร์โมพลาสติกชนิด Hot Oil Pre Heater

เครื่องพ่นน้ำยาไพรเมอร์ เครื่องกระเทาะสีเทอร์โมพลาสติก เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก
เครื่องตีเส้นถนนปาก 40 เซนติเมตรสำหรับตีเส้นถนนทางม้าลายหรือลูกศรบอกทาง

ปากตีเส้นสำหรับเครื่องตีเส้นถนนมีขนาด 10,15 และ 20 เซนติเมตร

เครื่องตีเส้นทางม้าลาย(40 ซม.) ปากสำหรับเครื่องตีเส้นถนน