เครื่องตีเส้นจราจรทางม้าลาย และลูกศรบอกทาง ขนาด 40 ซม.

เครื่องตีเส้นจราจรทางม้าลาย และลูกศรบอกทาง ขนาด 40 ซม.

เครื่องตีเส้นถนนชนิดปาก 40 เซนติเมตร สำหรับตีเส้นจราจรทางม้าลาย หรือตีเส้นถนนเป็นรูปลูกศร

เครื่องตีเส้นจราจรทางม้าลาย หรือตีเส้นจราจรเป็นรูปลูกศร

เครื่องตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติกขนาดปาก 40 เซนติเมตรใช้ตีเส้นทางม้าลาย

เครื่องตีเส้นถนนชนิดปาก 40 เซนติเมตร ใช้สำหรับตีเส้นจราจรทางม้าลาย และสามารถตีเส้นลูกศรผลิตจากเหล็กหนาทนความร้อน

ทาด้วยสีทนความร้อน มีช่องสำหรับโรยลูกแก้วสะท้อนแสง (glass bead) ใช้ก๊าซหุงต้มในการอุ่นสีเทอร์โมพลาสติก

ผลงานเครื่องตีเส้นจราจรของเรา


สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน