แผงกั้นจราจรเหล็ก ขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ

แผงกั้นจราจรเหล็ก ขนาด 2 เมตร ไม่มีล้อ