ร้านขายกรวยจราจร 50, 70, 80 และ 100 เซนติเมตร

ร้านขายกรวยจราจร 50, 70, 80 และ 100 เซนติเมตร