การ์ดเรล หรือราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 GUARD RAIL

การ์ดเรล หรือราวเหล็กลูกฟูก มอก. 248-2531 GUARD RAIL

การ์ดเรลเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ Basic Oxygen Open Heat Electric Furnace ทำ ให้ราวเหล็กทุกชิ้น มีสภาพที่เรียบร้อยสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น แข็งแกร่ง และมีความต้านทานการสึกกร่อนสูง ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 248-2531) ซึ่งมีคุณลักษณะตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ใช้กั้นตามแนวขอบถนน เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากยานพาหนะ แบ่งเป็น 2 ชั้นตามความหนาคือ ชั้นที่ 1 หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร และชั้นที่ 2 หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร และแบ่งเป็น 2 ชนิดตามน้ำหนักสังกะสีที่อาบ คือ ชนิดที่ 1 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 550 กรัมต่อตารางเมตรและชนิดที่ 2 สังกะสีหนักไม่น้อยกว่า 1100 กรัมต่อตารางเมตรนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมติดแถบสะท้อนแสงรูปแบบต่างๆ ให้เลือกตามการใช้งาน

การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก แผ่นราวเหล็กกั้นรถ

การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก แผ่นปะกับเฉียง

การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก แผ่นปลาย หรือแผ่นโค้งปิดท้าย

แผ่นราวเหล็กกั้นรถ หรือแผ่นเหล็กการ์ดเรล แผ่นปะกับเฉียง แผ่นโค้งปิดข้าง หรือแผ่นปลายการ์ดเรล

ราวกั้นทางโค้ง เสาการ์ดเรลสูง 2 เมตร

ราวกันอันตราย เสาการ์ดเรลแบบหน้าแปลน

ราวกั้นอันตราย เสาการ์ดเรลแบบงอ

เสาการ์ดเรล เสาการ์ดเรลแบบหน้าแปลน เสาการ์ดเรลแบบงอ
 Blockout lip channel

steel plate

 น๊อตยาว และแหวนรองน๊อตยาว น๊อตสั้นสำหรับการ์ดเรล
BLOCKOUT LIP CHANNEL STEEL PLATE น๊อตยาว น๊อตสั้น แหวนเหลี่ยม

แผ่นเหล็กราวกันอันตราย และอุปกรณ์เสริม

 • แผ่นราวเหล็กลูกฟูก(ลอนคู่) ความหนา 2.5 และ 3.2 มิลลิเมตร โดยมีความยาว 1, 2, 3 และ 4 เมตร
 • แผ่นโค้งปิดข้าง (แผ่นปลายราวกันอันตราย)
 • แผ่นเหล็กปะกับเฉียง
 • เสาตรงสูง 2 เมตร
 • เสาปลายเฉียง 30 องศา
 • เสาปลายเฉียง 60 องศา
 • เสาฐานหน้าแปลน(ความสูงขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน)
 • BLOCKOUT LIP CHANNEL
 • STEEL PLATE
 • สกรูสั้น หรือน๊อตสั้น พร้อมแหวน
 • สกรูยาว หรือน๊อตยาว พร้อมแหวน
 • แหวนรองสำหรับล๊อคสกรู
 • แผ่นเป้าติดการ์ดเรล แบบสี่เหลี่ยมคางหมูชนิดหน้าเดียว แบบสีขาว (GR01) แบบสีเหลือง (GR02)
 • แผ่นเป้าติดการ์ดเรล แบบสี่เหลี่ยมคางหมูชนิดสองหน้า แบบสีขาว (GR03) แบบสีเหลือง (GR04)
 • แผ่นเป้าติดการ์ดเรล แบบกลม Ø 4 นิ้ว ชนิดหน้าเดียว แบบสีขาว (GR05) แบบสีเหลือง (GR06)

เป้าสะท้อนแสงแบบคางหมูชนิดหน้าเดียวสีเหลือง และสีขาว

เป้าสะท้อนแสงแบบคางหมูชนิดสองหน้าสีเหลือง และสีขาว

เป้าสะท้อนแสงแบบกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วชนิดสองหน้าสีเหลือง และสีขาว

เป้าติดการ์ดเรล GR01 – 02 เป้าติดการ์ดเรล GR03 – 04 เป้าติดการ์ดเรล GR05 – 06

นอกจากนี้ทางบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดยังมีทีมงานติดตั้งการ์ดเรลที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ซึ่งได้มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ท่านสามารถสอบรายละเอียดบริการติดตั้งการ์ดเรลได้

งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร
งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร
งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร งานติดตั้งการ์ดเรลประเทศกัมพูชาจากปอยเปตไปเสียมเรียบปริมาณงาน 10,000 เมตร

วีดีโอที่เกี่ยวกับการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก และเป้า, หมุดติดการ์ดเรล

 

ผลงานการ์ดเรลของเรา