Glass road stud

Glass Road Stud

Glass Road Stud 360ํ is used for determining the boundary or alignment of the road, which shall enhance the safety for vehicles users during night. Solar road stud is suitable to be visualized in any kind of climates. The glass road stud body is a 100 mm. diameter sphere. As a result, it shall reflect the light for 360° irrespective the direction from which the vehicles are arriving. There are 2 colors available, which are white and yellow.

ColorsWhite, Yellow
SizeØ 100 mm. x Height 50 mm.
Material– เนื้อแก้วใส ผลิตจากแก้วคุณภาพสูง Tempered Glass หลอมเป็นชิ้นเดียวกันไร้รอยต่อ ไม่มีฟองอากาศหรือจุด สามารถสะท้อนแสงได้ทุกทิศทาง 360 องศา
– ส่วนประกอบสำคัญคือ S02 มาจากธรรมชาติ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยผิวโลหะที่เคลือบติดกับผิวด้านล่าง และด้านข้างของหมดลูกแก้วผลิตจากไทเทเนียม
– ตัว Tempered Glass หากแตกเป็นอนุภาคเล็ก จะไม่ทำให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับยวดยานพาหนะ
DurabilityDurable reflection. The reflection surface at bottom is processed with thermal spray processing for durable reflection illuminance.
Compressive load> 40 tons
LifespanOver 5 years
Glass Road Stud 360 degree

Road stud Solar road stud Glass road stud Epoxy adhesive