เป้าจิดการ์ดเรลแบบกลม ชนิดหน้าเดียว ขาเจาะรู

เป้าจิดการ์ดเรลแบบกลม ชนิดหน้าเดียว ขาเจาะรู