ป้ายให้รถเดินทางเดียว:

บ-37 “ป้ายให้รถเดินทางเดียว”