ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย:

บ-46 “ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย”