กรวยจราจร เกรด B (EVA+PP) ขนาด 80 ซม. ฐาน 42x42 ซม.

กรวยจราจร เกรด B (EVA+PP) ขนาด 80 ซม. ฐาน 42×42 ซม.