หมุดลูกแก้ว 360 องศา จำนวน 56 ตัว ติดตั้งที่ The Old Siam

หมุดลูกแก้ว 360 องศา จำนวน 56 ตัว ติดตั้งที่ The Old Siam