ป้ายสถิติความปลอดภัย

ป้ายสถิติความปลอดภัย (Statistical sign)