ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย:

บ-38 “ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย”