ป้ายโอเวอร์เฮด หรือป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead signs) ติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พัทยา - มาบตาพุต ระหว่าง กม.117+000 - กม.152+781 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงานรวม 886.45 ตารางเมตร

ป้ายโอเวอร์เฮด หรือป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead signs) ทางหลวงพิเศษ