ป้ายเตือน เครื่องหมายเตือน ป้ายเตือนอันตราย WARNING SIGN

ป้ายเตือน เครื่องหมายเตือน ป้ายเตือนอันตราย WARNING SIGN

ป้ายเตือน

ป้ายเตือน WA 0 ขนาด 60 x 80 ซม. ระวังจำกัดความสูงของยานพาหนะ Danger limited overhead height ป้ายเตือน WA 01 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง Danger hight voltage ป้ายเตือน WA 02 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากไฟฟ้าช๊อต Danger electric shock risk ป้ายเตือน WA 03 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายไฟฟ้า 240 โวล์ท Danger 240 Volt

WA 0 / 60 x 80 ซม.

 

WA 01 / 30 x 45 ซม.

 

WA 02 / 30 x 45 ซม.

 

WA 03 / 30 x 45 ซม.

เครื่องหมายเตือน WA 04 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตราย Danger เครื่องหมายเตือน WA 05 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากเครื่องเชื่อมไฟฟ้า Danger arc welding เครื่องหมายเตือน WA 06 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากละอองฝุ่น Danger dust hazard เครื่องหมายเตือน WA 07 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากสารแอมโมเนีย Danger ammonia เครื่องหมายเตือน WA 08 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังจากสารเคมี Danger toxic hazard

WA 04 / 30 x 45 ซม.

 

WA 05 / 30 x 45 ซม.

 

WA 06 / 30 x 45 ซม.

 

WA 07 / 30 x 45 ซม.

 

WA 08 / 30 x 45 ซม.

WA 09 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเตือน ระวังอันตรายจากควันพิษ Danger harmful fumes WA 10 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเตือน ระวังอันตรายจากกระกำมะถัน Danger sulphurous acid WA 11 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเตือน ระวังอันตรายปั้นจั่นเหนือศีรษะ Danger overhead crane WA 12 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเตือน ระวังมีการยกวัสดุด้านบน Danger suspended load WA 13 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเตือน ระวังอันตรายจากเปลวไฟ Danger fire risk

WA 09 / 30 x 45 ซม.

 

WA 10 / 30 x 45 ซม.

 

WA 11 / 30 x 45 ซม.

 

WA 12 / 30 x 45 ซม.

 

WA 13 / 30 x 45 ซม.

WA 14 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเตือน ระวังอันตรายมีก๊าซไวไฟ Flammable material WA 15 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเตือน ระวังอันตรายจากกรดแบตเตอรี่ Danger battery acid WA 16 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเตือน ระวังอันตรายจากกรดเกลือ Danger radiation risk WA 17 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเตือน ระวังอันตรายจากกรดไนตริก Danger nitric acid WA 18 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเตือน ระวังอันตรายจากกรดเคมี Danger acid

WA 14 / 30 x 45 ซม.

 

WA 15 / 30 x 45 ซม.

 

WA 16 / 30 x 45 ซม.

 

WA 17 / 30 x 45 ซม.

 

WA 18 / 30 x 45 ซม.

ป้าย Safety WA 19 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากลำแสงเลเซอร์ Danger laser beam ป้าย Safety WA 19 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากลำแสงเลเซอร์ Danger laser beam WA 20 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากเชื้อโรค Danger biological hazard ป้าย Safety WA 21 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี Danger radiation risk ป้าย Safety WA 22 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากวัตถุระเบิด Danger explosive material ป้าย Safety WA 23 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังสนามแม่เหล็กความเข้มสูง Danger strong magnetic field

WA 19 / 30 x 45 ซม.

 

WA 20 / 30 x 45 ซม.

 

WA 21 / 30 x 45 ซม.

 

WA 22 / 30 x 45 ซม.

 

WA 23 / 30 x 45 ซม.

ป้ายเตือนอันตราย WA 24 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากเครื่องจักร Danger moving machinery ป้ายเตือนอันตราย WA 25 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากรถยก Danger fork lift trucks ป้ายเตือนอันตราย WA 26 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากพื้นลื่น Danger slippery surface ป้ายเตือนอันตราย WA 27 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังสะดุด Danger trip hazard ป้ายเตือนอันตราย WA 28 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังก้าวขาพลาด Danger beware of step

WA 24 / 30 x 45 ซม.

 

WA 25 / 30 x 45 ซม.

 

WA 26 / 30 x 45 ซม.

 

WA 27 / 30 x 45 ซม.

 

WA 28 / 30 x 45 ซม.

ป้ายเตือนต่างๆ WA 29 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังวัสดุตกจากด้านบน Danger falling objects ป้ายเตือนต่างๆ WA 30 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังนั่งร้านมีสภาพบกพร่อง Danger scaffolding incomplete ป้ายเตือนต่างๆ WA 31 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังศีรษะ Danger overhead hazard ป้ายเตือนต่างๆ WA 32 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังหลังคาไม่แข็งแรง Danger fragile roof ป้ายเตือนต่างๆ WA 33 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากรถบรรทุก Danger lorries

WA 29 / 30 x 45 ซม.

 

WA 30 / 30 x 45 ซม.

 

WA 31 / 30 x 45 ซม.

 

WA 32 / 30 x 45 ซม.

 

WA 33/30 x 45 ซม.

ป้ายเตือนความปลอดภัย WA 34 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังสุนัขดุ Danger guard dogs ป้ายเตือนความปลอดภัย WA 35 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากเสียงดัง Danger noise ป้ายเตือนความปลอดภัย WA 36 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากคลื่นเสียง Danger non ionizing radiation ป้ายเตือนความปลอดภัย WA 37 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากการชำรุด Danger out of order ป้ายเตือนความปลอดภัย WA 38 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากความร้อน Danger hot

WA 34 / 30 x 45 ซม.

 

WA 35 / 30 x 45 ซม.

 

WA 36 / 30 x 45 ซม.

 

WA 37 / 30 x 45 ซม.

 

WA 38 / 30 x 45 ซม.

Warning Sign WA 39 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากน้ำลึก Danger deep water Warning Sign WA 40 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากการทดลอง Danger test area Warning Sign WA 41 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากไฟฟ้าสถิต Danger static electricity Warning Sign WA 42 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายกระแสไฟฟ้าเหนือศีรษะ Danger overhead livewires Warning Sign WA 43 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากกรดซัลฟริก Danger sulphuric acid

WA 39 / 30 x 45 ซม.

 

WA 40 / 30 x 45 ซม.

 

WA 41 / 30 x 45 ซม.

 

WA 42 / 30 x 45 ซม.

 

WA 43 / 30 x 45 ซม.

ป้ายเตือน WA 44 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากโซดาไฟ Danger caustic soda ป้ายเตือน WA 45 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากสารละลาย Danger solvents ป้ายเตือน WA 46 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากสารไซอะไนด์ Danger cyanide ป้ายเตือน WA 47 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายกำลังมีการซ่อมเครื่องจักร Danger man working on machines ป้ายเตือน WA 48 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากรถไฟ Danger beware of train

WA 44 / 30 x 45 ซม.

 

WA 45 / 30 x 45 ซม.

 

WA 46 / 30 x 45 ซม.

 

WA 47 / 30 x 45 ซม.

 

WA 48 / 30 x 45 ซม.

วีดีโอที่เกี่ยวกับป้ายเตือน

ผลงานป้ายเตือนของเรา


ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย

ป้ายเสริม

ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายสภาวะปลอดภัย ป้ายเตือน ป้ายป้องกันอัคคีภัย ป้ายเสริม
ป้ายสัญลักษณ์ทั่วไป

ป้ายตั้งพื้น

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย
ป้ายสัญลักษณ์ทั้วไป ป้ายตั้งพื้น ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย ป้ายเรืองแสง ป้ายสถิติความปลอดภัย