ป้ายเตือน ป้ายเตือนจราจร ป้ายจราจร WARNING SIGNS | TRAFFIC SIGN

ป้ายจราจรต่าง ๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายเตือนจราจรแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ป้ายเตือนตามรูปแบบ และลักษณะที่กำหนด (ป้ายจราจรสีเหลือง-ดำ)
  2. ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์ (ป้ายจราจรสีเหลือง-ดำ)
  3. ป้ายเตือนก่อสร้าง (ป้ายจราจรสีส้ม-ดำ)

ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน รหัส ต-1 ถึง ต-60/1, ต-62 และ ต-75

ขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร

ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย หมายถึง ทางโค้งซ้าย ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-1
ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งขวา หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-2
ป้ายเตือนทางโค้งขวา
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย หมายถึง ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-3
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-4
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-5
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-6
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-7
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-8
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-9
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-10
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก หมายถึง ทางโทตัดทางเอก ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-11
ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย หมายถึง ทางแยกข้างหน้าตัดกันเป็นรูปตัววาย (Y) ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-12
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-13
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-14
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-15
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-16
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-17
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-18
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
ป้ายเตือนทางแยก หมายถึง ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย
ต-19
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย
ป้ายเตือนทางแยก หมายถึง ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย
ต-20
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย
ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต-21
ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า
ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน หมายถึง ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน
ต-22
ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน
ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ต-23
ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย
ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา หมายถึง ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ต-24
ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา
ป้ายเตือนสะพานแคบ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน สะพานแคบ ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมาจากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยูก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-25
ป้ายเตือนสะพานแคบ
ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรด้านซ้ายผู้ขับขี่ควร เปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ
ต-26
ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย
ป้ายเตือนจราจรปิดด้านขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรด้านขวา ผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ
ต-27
ป้ายเตือนจราจรปิดด้านขวา
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง หมายถึง เครื่องหมายเตือน ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวา และทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไป และปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด
ต-28
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทาง หมายถึง เครื่องหมายเตือน ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และมีรั้วหรือเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันได้
ต-29
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทาง
ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางข้ามทางรถไฟอยู่ติดทางแยก
ต-30
ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก
ป้ายเตือนทางแคบ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือนทางแคบ ทางข้างหน้ามีขนาดแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-31
ป้ายเตือนทางแคบ
ป้ายเตือนทางแคบ หมายถึง ทางข้างหน้ามีขนาดแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-31/1
ป้ายเตือนทางแคบ
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ หมายถึง ทางลอดต่ำ ทางข้างหน้ามีทางลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-32
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-32/1
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ
ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนิน อาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมา ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ต-33
ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน
ป้ายเตือนทางลงลาดชัน หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาหรือลงเนิน ให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลงเขา หรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำเพิ่อความปลอดภัย
ต-34
ป้ายเตือนทางลงลาดชัน
ป้ายเตือนรถกระโดด หมายถึง ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ต-35
ป้ายเตือนรถกระโดด
ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ หมายถึง ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ต-36
ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ
ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง หมายถึง ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน หรือเป็นแอ่ง
ต-37
ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง
ป้ายเตือนทางลื่น หมายถึง ข้างหน้าทางลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ต-38
ป้ายเตือนทางลื่น
ป้ายเตือนทางร่วน หมายถึง ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง
ต-39
ป้ายเตือนทางร่วน
ป้ายเตือนระวังหินร่วง หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่า ทางข้างหน้าที่ตัดผ่านภูเขาอาจมีอันตราย จากหินที่ร่วงลงมา หรือหินที่กีดขวางทางเดินรถ
ต-40
ป้ายเตือนระวังหินร่วง
ป้ายเตือนสะพานเปิดได้ หมายถึง ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอด ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้า และรถข้างหลัง
ต-41
ป้ายเตือนสะพานเปิดได้
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรซ้าย หมายถึง เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าที่ทางแยกหรือที่เกาะเปิดข้างหน้า ให้ทำการเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายของเกาะแบ่งทิศทางจราจร หรือเกาะแบ่งช่องจราจร
ต-42
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรซ้าย
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรขวา หมายถึงเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าที่ทางแยกหรือที่เกาะเปิดข้างหน้า ให้ทำการเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาของเกาะแบ่งทิศทางจราจร หรือเกาะแบ่งช่องจราจร
ต-43
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรขวา
ป้ายเตือนออกทางขนาน หมายถึง ทางหลักข้างหน้ามีช่องเปิดออกทางขนาน ให้ผู้ขับขี่บนทางหลักระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อจะออกทางขนาน
ต-44
ป้ายเตือนออกทางขนาน
ป้ายเตือนเข้าทางหลัก หมายถึง ทางขนานข้างหน้ามีช่องเปิดเข้าทางหลัก ให้ผู้ขับขี่บนทางขนานที่จะเข้าทางหลักระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อจะเข้าทางหลัก
ต-45
ป้ายเตือนเข้าทางหลัก
ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางร่วมซ้าย ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต-46
ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย
ป้ายเตือนทางร่วมขวา หมายถึง ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางขวา ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต-47
ป้ายเตือนทางร่วมขวา
ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-48
ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า
ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-49
ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่
ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ทางด้านขวา ใช้เตือนผู้ขับขี่บนทางหลวงให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเปิดเกาะกลาง หรือเกาะแบ่งทางหลักกับทางขนานที่ให้กลับรถได้ ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะกลับรถจะได้เตรียมเข้าช่องจราจรที่ถูกต้อง และลดความเร็วลง
ต-50
ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา
ป้ายเตือนจุดกลับรถซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ทางซ้าย ใช้เตือนผู้ขับขี่บนทางหลวงให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเปิดเกาะกลาง หรือเกาะแบ่งทางหลักกับทางขนานที่ให้กลับรถได้ ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะกลับรถจะได้เตรียมเข้าช่องจราจรที่ถูกต้อง และลดความเร็วลง
ต-51
ป้ายเตือนจุดกลับรถซ้าย
ป้ายเตือนทางเดินรถสองทาง หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถสองทางผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมัดระมัดอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ต-52
ป้ายเตือนทางเดินรถสองทาง
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ หมายถึง เครื่องหมายเตือน สัญญาณจราจร ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
ต-53
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ต-54
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ต-54/1
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมที่จะให้ทางเมื่อถึงป้ายให้ทาง
ต-55
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมที่จะให้ทางเมื่อถึงป้ายให้ทาง
ต-55/1
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า
ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนน หรือมีหมู่บ้านราษฏรอยู่ข้างทางซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย
ต-56
ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน
ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถ ให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณ และห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใดๆ
ต-57
ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก
ป้ายเตือนระวังสัตว์ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ระวังสัตว์ ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
ต-58
ป้ายเตือนระวังสัตว์
ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ หมายถึง ทางข้างหน้าเข้าใกล้สนามบิน หรืออาจมีเครื่องบิน บินขึ้น-ลงในระดับต่ำ ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ หากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงผ่านทางข้างหน้า
ต-59
ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ
ป้ายเตือนระวังอันตราย หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีอันตราย ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังอันตรายชั่วคราวบนทางหลวง เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางรถ การพังทลายของถนนจากอุทกภัย มีต้นไม้ล้มขวางทาง มีการซ่อมสายไฟคร่อมผิวจราจร เนื่องจากป้ายมิได้แจ้งว่าอันตรายข้างหน้าเป็นอะไร ดังนั้นจึงควรติดตั้งป้ายเตือนเสริม โดยมีข้อความระบุถึงสิ่งอันตรายที่ต้องการจะเตือน
ต-60
ป้ายเตือนระวังอันตราย
ป้ายเตือนระวังอันตราย หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีอันตราย ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังอันตรายชั่วคราวบนทางหลวง เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางรถ การพังทลายของถนนจากอุทกภัย มีต้นไม้ล้มขวางทาง มีการซ่อมสายไฟคร่อมผิวจราจร เนื่องจากป้ายมิได้แจ้งว่าอันตรายข้างหน้าเป็นอะไร ดังนั้นจึงควรติดตั้งป้ายเตือนเสริม โดยมีข้อความระบุถึงสิ่งอันตรายที่ต้องการจะเตือน
ต-60/1
ป้ายเตือนระวังอันตราย
ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานพาหนะสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้าย และทางขวาของป้าย
ต-62
ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที
ต-75
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที
ป้ายเตือนเขตห้ามแซง หมายถึง ป้ายเตือนก่อสร้าง เขตห้ามแซง ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง หมายความว่าทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้
ต-61
ป้ายเตือนเขตห้ามแซง
75 x 100 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หมายถึง รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปด้านขวา
ต-64
ป้ายเตือนแนวทาง
35 x 98 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หมายถึง รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปด้านซ้าย
ต-67
ป้ายเตือนแนวทาง
35 x 98 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หมายถึง รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปทั้งสองด้าน ใช้เตือนการเปลี่ยนแนวในทางราบบนทางหลวงหรือถนนที่ทางโค้ง หรือทางแยก
ต-69
ป้ายเตือนแนวทาง
35 x 148 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
ต-65
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
ต-68
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
ต-70
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเชฟรอน (Chevron)
ต-63
ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron)
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเชฟรอน (Chevron)
ต-66
ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron)
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง หมายถึง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่า มีฉนวนใน หรือเกาะ (Median) หรือสิ่งกีดขวางอื่น
ต-71
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง
45 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง หมายถึง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่า มีฉนวนใน หรือเกาะ (Median) หรือสิ่งกีดขวางอื่น
ต-72
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง หมายถึง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่า มีฉนวนใน หรือเกาะ (Median) หรือสิ่งกีดขวางอื่น
ต-73
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนสลับกันไป หมายถึง ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่ขับรถ สลับกันไปด้านละคัน
ต-74
ป้ายเตือนสลับกันไป
90 x 110 ซม.
ป้ายเตือนสลับกันไป หมายถึง ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่ขับรถ สลับกันไปด้านละคัน
ต-74/1
ป้ายเตือนสลับกันไป
90 x 125 ซม.

ป้ายเตือนอื่น ๆ หรือป้ายเตือนเสริม

ป้ายเสริมจะใช้คู่กับป้ายเตือน เพื่อขยายความหมาย ขอบเขต ความยาวของสภาพทางข้างหน้า

ป้ายเตือนสัญญาณไฟข้างหน้า
ป้ายเตือนสัญญาณไฟข้างหน้า
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนระวังรถทางขวา
ป้ายเตือนระวังรถทางขวา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนระวังรถทางซ้าย
ป้ายเตือนระวังรถทางซ้าย
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนรถกระโดด
ป้ายเตือนรถกระโดด
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางขรุขระ
ป้ายเตือนทางขรุขระ
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนรถวิ่งสวนทาง
ป้ายเตือนรถวิ่งสวนทาง
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางขึ้นเขา
ป้ายเตือนทางขึ้นเขา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางลงเขา
ป้ายเตือนทางลงเขา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนฝนตกถนนลื่น
ป้ายเตือนฝนตกถนนลื่น
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนเขตโรงเรียน
ป้ายเตือนเขตโรงเรียน
60 x 50 /
30 x 50 /
40 x 60 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน อุบัติเหตุข้างหน้า
ป้ายเตือน อุบัติเหตุข้างหน้า
80 x 120 ซม.
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
60 x 120 ซม.
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
75 x 120 ซม.
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
150 x 180 ซม.
ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว
ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว
60 x 120 ซม.
ป้ายเตือนความเร็ว
ป้ายเตือนความเร็ว
45 x 45 /
60 x 60 ซม.
ป้ายที่กลับรถข้างหน้า
ป้ายที่กลับรถข้างหน้า
60 x 100 ซม.

ป้ายเตือนก่อสร้าง / ป้ายจราจรสีส้ม-ดำ (รหัส ตก.)

ขนาดป้ายเตือนก่อสร้าง รหัส ตก-1 ถึง ตก-24 มีขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร

ป้ายเตือนสำรวจทาง หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่กำลังทำการสำรวจอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม.
ตก-1
ป้ายเตือนสำรวจทาง
ป้ายเตือนงานก่อสร้าง หมายถึง ให้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณก่อสร้างเพื่อเตือนให้ทราบว่าทางข้างหน้ากำลังมีงานก่อสร้างอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ หรือใกล้กับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังโดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม. ใช้ติดตั้งเดี่ยวหรือติดตั้งเป็นชุด ๆ ล่วงหน้าโดยมีแผ่นป้ายบอกระยะทางสีส้มประกอบ
ตก-2
ป้ายเตือนงานก่อสร้าง
ป้ายเตือนคนทำงาน หมายถึง ใช้สำหรับเตือนผู้ขับขี่ยวดยานให้ทราบว่าทางข้างหน้ามีคนกำลังทำงานอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร ป้ายนี้ใช้ได้ทั้งงานก่อสร้างที่มีคนงานกำลังทำงานอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งของโครงการงานบำรุงรักษาทางหรืองานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ตก-3
ป้ายเตือนคนทำงาน
ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทาง และล้ำเข้ามาในผิวจราจรหรือใกล้ผิวจราจรเป็นครั้งคราว โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม. อาจมีแผ่นป้าย “เครื่องจักรกำลังทำงาน” สีส้มประกอบ
ตก-4
ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน
ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมไปใช้ทางชั่วคราวหรือทางเบี่ยง โดยให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบทิศทางที่จะเบี่ยงออกไปด้วย
ตก-5
ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย
ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมไปใช้ทางชั่วคราวหรือทางเบี่ยง โดยให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบทิศทางที่จะเบี่ยงออกไปด้วย
ตก-6
ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-7
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-8
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-9
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-10
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-11
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-12
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-13
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-14
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-15
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-16
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-17
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-18
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-19
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-20
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-21
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-22
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-23
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-24
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร
ป้ายเตือนแนวทางไปทางซ้าย หมายถึง ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ตก-25
ป้ายเตือนแนวทางไปทางซ้าย

ป้ายเตือนแนวทาง ตก-25 และ ตก-26

ขนาด 60 x 120 เซนติเมตร

ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา หมายถึง ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ตก-26
ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา

ที่มา: วิกิพีเดีย

ผลงานป้านเตือนจราจรของเรา

ป้ายจราจร

ป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร