เสาล้มลุก เสากะระยะ เสาจราจร TRAFFIC POLE

เสาล้มลุก เสากะระยะ เสาจราจร TRAFFIC POLE

เสาล้มลุก เสาล้มลุกจราจร

คุณสมบัติของเสาล้มลุกจราจร

  • เพิ่มความปลอดภัยในการจราจร ลดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ยวดยานมีความปลอดภัย
  • เนื้อยางผสมลูกแก้วสะท้อนแสง และเคลือบสีสะท้อนแสงที่ส่วนลำตัว และเพิ่มแถบสะท้อนแสงสว่างระดับสูง ช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่ทำให้สังเกตเห็นได้ง่ายในเวลากลางวัน และเรืองแสงชัดเจนในเวลากลางคืน
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากยางธรรมชาติ
  • มีความยืดหยุ่นทนทานต่อการเฉี่ยวชน จะไม่เกิดความเสียหายกับรถยนต์ และเสาล้มลุกจราจรเมื่อถูกเฉี่ยวชนจะพับงอ และกลับมาอยู่สภาพเดิม
  • ทนทานต่อการใช้งานทุกสภาวะ กลางแดด กลางฝน ผลิตจากยางคุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน
เสากะระยะ เสาจราจร เสาจราจร เสากะระยะ

รายละเอียดของเสาล้มลุก

รุ่นของเสาล้มลุก
ความสูง
เส้นผ่านศูนย์กลาง(มม.)
สีที่ส่วนลำตัว
จำนวนของแถบ
สะท้อนแสง

(มม.)

เสา

ฐาน

(แถบ)

400 L-ORANGE

400

80

200

ส้ม

2

400 L-GREEN

เขียว

650 L-ORANGE

650

ส้ม

3

650 L-GREEN

เขียว

800 L-ORANGE

800

ส้ม

800 L-GREEN

เขียว

นอกจากนี้บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดมีเสาล้มลุกที่ชนิดพลาสติก ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผลิตจากพลาสติกชนิด EVA เม็ดใหม่เกรด A พลาสติกเหนียว
2. ผสมแม่สีสะท้อนแสงชนิดป้องกันรังสี UV สีส้มสด
3. เสาจราจรมีความสูง 75 เซนติเมตร
4. ฐานของเสาล้มลุกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร
5. ตัวเสาจราจรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
6. ตัวเสาจะคืนตัวได้เองเมื่อถูกรถเฉี่ยวชน
7. สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยเจาะรูฝังพุกน๊อต 3 รู โดยที่แต่ละรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว
8. คาดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด Engineer สีขาวขนาดความกว้าง 3 นิ้ว จำนวน 3 แถบ (อายุกาว 5 ปี)
 
เหมาะสำหรับการแบ่งเลนทางรถวิ่ง ทางเข้าด่าน แบ่งช่องทางเดิน ทางจักรยาน หรือต้องการให้คนเข้าคิวเพื่อความเป็นระเบียบ
 
Traffic Pole Traffic Pole
เสาล้มลุกผลิตจากพลาสติกชนิด EVA ผสมแม่สีสะท้อนแสงชนิดป้องกันรังสี UV

วีดีโอที่เกี่ยวกับเสาล้มลุกจราจร

ผลงานเสาล้มลุกของเรา