แถบสะท้อนแสงเป็นพลาสติกหนา ใช้สำหรับเย็บติดกับเสื้อสะท้อนแสง มีให้เลือก 2 สี คือสีขาว และสีเหลืองตองอ่อน มี 3 ขนาด ดังนี้

แถบสะท้อนแสงสีขาว   แถบสะท้อนแสงสีเหลืองตองอ่อน
  • แถบสะท้อนแสงขนาดหน้ากว้าง 1 นิ้ว
  • แถบสะท้อนแสงขนาดหน้ากว้าง 1.5 นิ้ว
  • แถบสะท้อนแสงขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว

ผ้าสะท้อนแสง ใช้ใช้สำหรับเย็บติดกับเสื้้อจราจร สีเทาเงิน ขนาดหน้ากว้าง 1.3 เมตร ยาว 50 เมตร

ผ้าสะท้อนแสงแบบเย็บ (ไม่ใช่ชนิดกาว)

ผ้าจราจร   ผ้าสะท้อนแสง   ขายผ้าสะท้อนแสง
ผ้าสะท้อนแสงจำหน่ายแบบยกม้วน ขนาดกว้าง 1.3 เมตร ยาว 50 เมตร และจำหน่ายผ้าสะท้อนแสงแบบปลีกขนาดหน้ากว้าง 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว ยาว 50 เมตร
ผ้าสะท้อนแสง และแถบสะท้อนแสง
แถบสะท้อนแสง และผ้าสะท้อนแสง

ผลงานผ้าสะท้อนแสง และแถบสะท้อนแสงของเรา