แถบสะท้อนแสง ผ้าสะท้อนแสง สำหรับเสื้อสะท้อนแสง REFLECTIVE TAPE

แถบสะท้อนแสง ผ้าสะท้อนแสง สำหรับเสื้อสะท้อนแสง REFLECTIVE TAPE

แถบสะท้อนแสงเป็นพลาสติกหนา ใช้สำหรับเย็บติดกับเสื้อสะท้อนแสง มีให้เลือก 2 สี คือสีขาว และสีเหลืองตองอ่อน มี 3 ขนาด ดังนี้

แถบสะท้อนแสงสีขาว แถบสะท้อนแสงสีเหลืองตองอ่อน
  • แถบสะท้อนแสงขนาดหน้ากว้าง 1 นิ้ว
  • แถบสะท้อนแสงขนาดหน้ากว้าง 1.5 นิ้ว
  • แถบสะท้อนแสงขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว

ผ้าสะท้อนแสง ใช้ใช้สำหรับเย็บติดกับเสื้้อจราจร สีเทาเงิน ขนาดหน้ากว้าง 1.3 เมตร ยาว 50 เมตร

ผ้าสะท้อนแสงชนิดกาว

ผ้าจราจร ผ้าสะท้อนแสง ขายผ้าสะท้อนแสง
ผ้าสะท้อนแสงจำหน่ายแบบยกม้วน ขนาดกว้าง 1.3 เมตร ยาว 50 เมตร และจำหน่ายผ้าสะท้อนแสงแบบปลีกขนาดหน้ากว้าง 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว ยาว 50 เมตร

เป็นเนื้อผ้าสะท้อนแสงซึ่งประยุกต์มาจากสิ่งทอที่มีส่วนผสมของเทอร์โม โดยการใช้ความร้อนรีดติดผ้า เนื้อกาวสะท้อนแสงจะไม่หลุด สามารถมองการสะท้อนแสงได้ไกลถึง 300 เมตร (ในขนาด 4″ x 4″)

แถบสะท้อนแสง และผ้าสะท้อนแสง  ผ้าสะท้อนแสง และแถบสะท้อนแสง

วีดีโอที่เกี่ยวกับแถบสะท้อนแสง

คุณภาพแถบสะท้อนแสงของเรา


อุปกรณ์จราจร

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แถบพลาสติกสะท้อนแสง ปล่องผ้าสะท้อนแสง ยูโรเทป
สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แถบสะท้อนแสง ปล่องผ้าสะท้อนแสง ยูโรเทป
ธงราวสะท้อนแสง กระบองไฟกระพริบ ปลอกแขนสะท้อนแสง เทปติดพื้นสะท้อนแสง
ธงราวสะท้อนแสง กระบองไฟกระพริบ ปลอกแขนสะท้อนแสง เทปติดพื้นสะท้อนแสง
แผ่นสะท้อนแสง 3เอ็ม คอนฟอร์มเมเบิ้ล เทปกันลื่น แผ่นสะท้อนแสงติดรถ
3 เอ็มคอนฟอร์มเมเบิ้ล เทปกันลื่น แผ่นสะท้อนแสงติดรถ