เสื้อสะท้อนแสงของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของการสร้างสรรค์เพื่อความปลอดภัยในการจราจร และเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ผู้สวมใส่ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตามถนน และอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น ซ่อมบำรุง ก่อสร้างทาง กรมทางหลวง ตำรวจ รปภ. ตามลานจอดรถ ฯลฯ ตัวเสื้อสะท้อนแสงสามารถสะท้อนให้เห็นเด่นชัดทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน สีของเสื้อไม่ซีดจางเนื่องจากผลิตจากเนื้อผ้าที่ได้มาตรฐาน มีแบบผ้าให้เลือก 2 แบบ คือ แบบตาข่าย (เนื้อผ้าเส้นใย Polyester ตัวเสื้อมีสีเขียว และสีส้ม) และแบบผ้าสะท้อนแสง (เนื้อผ้า Mesh Polyester ตัวเสื้อมีสีส้ม และสีเหลืองตองอ่อน)

เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสงแบบตาข่าย

เป็นผ้าตาข่ายชนิดเส้นใย Polyester มี 2 สีคือ สีส้ม และสีเขียว กุ๊นชายเสื้อสีดำ

รูปแบบของเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบตาข่ายมี 3 ชนิด คือ

  1. แบบทั้งตัวเว้าหน้า (SWA) เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์
  2. แบบผ่าหน้า (SWB) ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด – ฉีกออกขนาดฟรีไซส์
  3. แบบผ่าหน้า เอวลอย (SWC) ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด – ฉีกออกขนาดฟรีไซส์

แถบผ้าสะท้อนแสงที่ติดเสื้อจราจรมี 2 ชนิด คือ

  1. แถบมุกพลาสติก (High Gross) มี 2 สีคือสีขาว และสีเหลืองตองอ่อน ใช้สำหรับติดแถบคาด
  2. แถบผ้าสะท้อนแสง (Ref Life) มี 3 สีคือ สีขาว สีแดง และสีเหลืองตองอ่อน ใช้สำหรับพิมพ์ชื่อหน่วยงาน องค์กร หรือโลโก้

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์

                     
ด้านหน้า   ด้านหลัง   ด้านหน้า   ด้านหลัง   ด้านหน้า   ด้านหลัง

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA01 ด้านหน้า

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA01 ด้านหลัง

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA02 ด้านหน้า

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA02 ด้านหลัง

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA03 ด้านหน้า

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA03 ด้านหลัง

SWA01

 

SWA02

 

SWA03

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA04 ด้านหน้า

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA04 ด้านหลัง

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA05 ด้านหน้า

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA05 ด้านหลัง

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA06 ด้านหน้า

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA06 ด้านหลัง

SWA04

 

SWA05

 

SWA06

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA07 ด้านหน้า

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA07 ด้านหลัง

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA08 ด้านหน้า

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA08 ด้านหลัง

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA09 ด้านหน้า

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA09 ด้านหลัง

SWA07

 

SWA08

 

SWA09

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA10 ด้านหน้า

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA10 ด้านหลัง

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA11 ด้านหน้า

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA11 ด้านหลัง

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA12 ด้านหน้า

 

เสื้อสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA12 ด้านหลัง

SWA10

 

SWA11

 

SWA12

เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA13 ด้านหน้า

 

เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA13 ด้านหลัง

 

เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA14 ด้านหน้า

 

เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสงแบบ SWA ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWA14 ด้านหลัง

       

SWA13

 

SWA14

       

เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบ SWB ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์

 

เสื้อจราจรแบบ SWC เอวลอย

ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์

               
ด้านหน้า   ด้านหลัง   ด้านหน้า   ด้านหลัง   ด้านหน้า   ด้านหลัง

เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบ SWB ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWB01 ด้านหน้า

 

เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบ SWB ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWB01 ด้านหลัง

 

เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบ SWB ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWB02 ด้านหน้า

 

เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบ SWB ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWB02 ด้านหลัง

 

เสื้อจราจรแบบ SWC เอวลอย ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWC01 ด้านหน้า

 

เสื้อจราจรแบบ SWC เอวลอย ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWC01 ด้านหลัง

SWB01

 

SWB02

 

SWC01

เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบ SWB ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWB03 ด้านหน้า

 

เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบ SWB ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWB03 ด้านหลัง

 

 

 

เสื้อจราจรแบบ SWC เอวลอย ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWC02 ด้านหน้า

 

เสื้อจราจรแบบ SWC เอวลอย ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWC02 ด้านหลัง

SWB03

 

 

SWC02

เสื้อสะท้อนแสงแบบผ้าสะท้อนแสง

เนื้อผ้าเป็นเส้นใยชนิด Mesh Polyester มี 2 สี คือ สีส้ม และสีเหลืองตองอ่อน กุ๊นชายเสื้อสีดำ

รูปแบบของเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบผ้าสะท้อนแสงมี 3 ชนิด คือ

  1. แบบทั้งตัวเว้าหน้า (SWD) เปิดด้านข้าง ใช้ตัวกดล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์
  2. แบบผ่าหน้า (SWE) ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด – ฉีกออกขนาดฟรีไซส์
  3. แบบผ่าหน้า เอวลอย (SWF) ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด – ฉีกออกขนาดฟรีไซส์

แถบที่ติดเสื้อ เป็นแถบแบบชนิดผ้ากาวสะท้อนแสง สีเทาเงิน สามารถใช้ความร้อนรีดติดเสื้อ มีข้อความตามสั่ง หรือโลโก้

เสื้อกั๊กจราจรแบบ SWD

ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง

ใช้ตัวล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์

 

เสื้อเซฟตี้แบบ SWE ผ่าหน้า

ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก

นาดฟรีไซส์

 

เสื้อกั๊กเซฟตี้แบบ SWF ผ่าหน้า

เอวลอย ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก

นาดฟรีไซส์

                     
ด้านหน้า   ด้านหลัง   ด้านหน้า   ด้านหลัง   ด้านหน้า   ด้านหลัง

เสื้อกั๊กจราจรแบบ SWD ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWD01 ด้านหน้า

 

เสื้อกั๊กจราจรแบบ SWD ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWD01 ด้านหลัง

 

เสื้อเซฟตี้แบบ SWE ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWE01 ด้านหน้า

 

เสื้อเซฟตี้แบบ SWE ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWE01 ด้านหลัง

 

เสื้อกั๊กเซฟตี้แบบ SWF ผ่าหน้า เอวลอย ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWF01 ด้านหน้า

 

เสื้อกั๊กเซฟตี้แบบ SWF ผ่าหน้า เอวลอย ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWF01 ด้านหลัง

SWD01

 

SWE01

 

SWF01

เสื้อกั๊กจราจรแบบ SWD ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWD02 ด้านหน้า

 

เสื้อกั๊กจราจรแบบ SWD ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWD02 ด้านหลัง

 

เสื้อเซฟตี้แบบ SWE ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWE02 ด้านหน้า

 

เสื้อเซฟตี้แบบ SWE ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWE02 ด้านหลัง

 

เสื้อกั๊กเซฟตี้แบบ SWF ผ่าหน้า เอวลอย ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWF02 ด้านหน้า

 

เสื้อกั๊กเซฟตี้แบบ SWF ผ่าหน้า เอวลอย ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWF02 ด้านหลัง

SWD02

 

SWE02

 

SWF02

เสื้อกั๊กจราจรแบบ SWD ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWD03 ด้านหน้า

 

เสื้อกั๊กจราจรแบบ SWD ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWD03 ด้านหลัง

 

เสื้อเซฟตี้แบบ SWE ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWE03 ด้านหน้า

 

เสื้อเซฟตี้แบบ SWE ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWE03 ด้านหลัง

       

SWD03

 

SWE03

       

เสื้อกั๊กจราจรแบบ SWD ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWD04 ด้านหน้า

 

เสื้อกั๊กจราจรแบบ SWD ทั้งตัวเว้าหน้า เปิดด้านข้าง ใช้ตัวล๊อคพลาสติกสีดำขนาดฟรีไซส์ SWD04 ด้านหลัง

 

เสื้อเซฟตี้แบบ SWE ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWE04 ด้านหน้า

 

เสื้อเซฟตี้แบบ SWE ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWE04 ด้านหลัง

       

SWD04

 

SWE04

       
       

เสื้อเซฟตี้แบบ SWE ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWE05 ด้านหน้า

 

เสื้อเซฟตี้แบบ SWE ผ่าหน้า ใช้ตีนตุ๊กแกแปะติด-ฉีกออก ขนาดฟรีไซส์ SWE05 ด้านหลัง

       
       

SWE05

       
                     
เสื้อสะท้อนแสง   เสื้อกั๊กสะท้อนแสง   เสื้อจราจร   เสื้อเซฟตี้   เสื้อกั๊กจราจร   เสื้อกั๊กเซฟตี้แบบมีไฟกระพริบชนิดหลอด LED
    Traffic Vest   Reflective Waist Coat   เสื้อจราจรสะท้อนแสง   เสื้อเซฟตี้สะท้อนแสง    

ผลงานเสื้อสะท้อนแสงของเรา