บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2528 โดยเริ่มแรกเราได้ผลิต และจำหน่ายป้ายจราจรในโรงงานเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อดำเนินการไปได้ 2-3ปี เราได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการผลิตสินค้าอื่น ๆ ในวงการอุตสาหกรรมสินค้าอำนวยความปลอดภัย โดยค่อย ๆ เริ่มจากการพัฒนาคุณภาพ และปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลา เรามีความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชนต่าง ๆ

จากความชำนาญ และประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เรายังคงรักษาการผลิตสินค้า และการบริการที่มีคุณภาพ นอกจากป้ายจราจรแล้ว เรายังได้เพิ่มการผลิตราวเหล็กกั้นอันตราย (Steel Beam Guardrail) สี ตีเส้นจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ เราได้รับการอุปการคุณจากหน่วยงานราชการ โดยมีกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เทศบาลตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นหน่วยงานหลัก และบมจ.ทางยกระดับดอนเมือง นอกจากนี้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เราเป็นผู้ผลิต สินค้า ได้ถูกต้องตามที่ต้องการ และพึงพอใจสูงสุด
ด้วยการผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้เราได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในปีพ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นในการดำเนินการธุรกิจต่อไป เรายังได้รับการยกย่องในการส่งสินค้าถูกต้อง และทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
บริษัทของเรายังได้ถูกรับรองการบริหารคุณภาพ ISO 9001 เพื่อเป็นการรับประกัน และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจกับเราต่อไป