ผู้ผลิตป้ายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ SIGN SAFETY (A) ป้าย Safety ทุกชนิด
มีหลากหลายรูปด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอจากญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

เครื่องหมายความปลอดภัย A 01 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากสารพิษ Danger / Poison
A 01 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายความปลอดภัย A 02 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายเครื่องจักรหนีบมือ Danger / Watch your hands and fingers
A 02 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายความปลอดภัย A 03 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตราย กำลังปฏิบัติงานด้านบน Danger / Men working above
A 03 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายความปลอดภัย A 04 ขนาด 30 x 45 ซม. อันตราย ต้องสวมถุงมือ และแว่นตา Danger / Wear gloves and eye protection
A 04 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายความปลอดภัย A 05 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายจากวัตถุระเบิด Danger / Explosive
A 05 / 30 x 45 ซม.
A 06 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย อันตราย ต้องสวมแว่นตา Danger / Wear eye protection
A 06 / 30 x 45 ซม.
A 07 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตรายจากแสงเลเซอร์ Danger / Laser beam
A 07 / 30 x 45 ซม.
A 08 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตรายอย่าเข้าใกล้เครื่องจักร Danger / Keep away from machinery
A 08 / 30 x 45 ซม.
A 09 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตราย กำลังปฏิบัติงานด้านล่าง Danger / Men working below
A 09 / 30 x 45 ซม.
A 10 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายความปลอดภัย ระวังอันตรายจากรถยก Danger / Look out for fork lifts
A 10 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายความปลอดภัย A 11 ขนาด 30 x 45 ซม. บริเวณนี้ต้องสวมหมวก Danger / Hard hat area
A 11 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายความปลอดภัย A 12 ขนาด 30 x 45 ซม. ต้องสวมแว่นตาป้องกันแสงเชื่อม Danger / Arc wear eye protection
A 12 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายความปลอดภัย A 13 ขนาด 30 x 45 ซม. ต้องสวมที่ครอบหูป้องกันเสียงดัง Danger / High noise area wear ear protection
A 13 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายความปลอดภัย A 14 ขนาด 30 x 45 ซม. ต้องสวมหน้ากาก Danger / Wear masks
A 14 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายความปลอดภัย A 15 ขนาด 30 x 45 ซม. ร้อน Danger / Hot
A 15 / 30 x 45 ซม.
A 16 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง Danger / Electrical hazard
A 16 / 30 x 45 ซม.
A 17 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ผู้ไม่ได้รับอนุญาตห้ามเข้า Danger / Authorized personnal only
A 17 / 30 x 45 ซม.
A 18 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ระวังอันตรายจากสารพิษ Danger / Caustic
A 18 / 30 x 45 ซม.
A 19 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ห้ามผ่าน Danger / Do not enter
A 19 / 30 x 45 ซม.
A 20 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย ต้องสวมที่ครอบหู Danger / Ear protection
A 20 / 30 x 45 ซม.
ป้ายเซฟตี้ A 21 ขนาด 30 x 45 ซม. อย่าเข้าใกล้ Danger / Keep away
A 21 / 30 x 45 ซม.
ป้ายเซฟตี้ A 22 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามจุดไฟ Danger / No naked light
A 22 / 30 x 45 ซม.
ป้ายเซฟตี้ A 23 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามถ่ายรูป Danger / No take a photo
A 23 / 30 x 45 ซม.
ป้ายเซฟตี้ A 24 ขนาด 30 x 45 ซม. อันตรายห้ามเข้า Danger / No entry
A 24 / 30 x 45 ซม.
ป้ายเซฟตี้ A 25 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังพื้นลื่น Danger / Slippery surface
A 25 / 30 x 45 ซม.
A 26 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ ห้ามปิดวาล์ว Danger / Do not close
A 26 / 30 x 45 ซม.
A 27 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ อันตรายห้ามสูบบุหรี่ Danger / No smoking
A 27 / 30 x 45 ซม.
A 28 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ ห้ามเปิดวาล์ว Danger / Do not open
A 28 / 30 x 45 ซม.
A 29 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ ระวังมีก๊าซไวไฟ Caution / Highly flammable material
A 29 / 30 x 45 ซม.
A 30 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายเซฟตี้ แสงจัดมากต้องสวมแว่นตา Caution / Wear eye protection
A 30 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายเซฟตี้ A 31 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังสารเคมี Caution / Toxic hazard
A 31 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายเซฟตี้ A 32 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังขึ้นลงบันได Caution / Stairway
A 32 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายเซฟตี้ A 33 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังกรดเคมี Caution / Acid
A 33 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายเซฟตี้ A 34 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังเกิดเปลวไฟ Caution / Fire risk
A 34 / 30 x 45 ซม.
เครื่องหมายเซฟตี้ A 35 ขนาด 30 x 45 ซม. เขตสวมที่ครอบหู Caution / Ear protection area
A 35 / 30 x 45 ซม.
A 36 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ เขตสวมแว่นตา Caution / Eye protection area
A 36 / 30 x 45 ซม.
SA 37 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ สวมถุงมือขณะทำงาน Caution / Wear gloves working
A 37 / 30 x 45 ซม.
A 38 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ ระวังก้าวขาพลาด Caution / Beware of step
A 38 / 30 x 45 ซม.
A 39 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายเซฟตี้ ห้ามสูบบุหรี่ Caution / No smoking
A 39 / 30 x 45 ซม.
A 40 ขนาด 30 x 45 ซม. ป้ายห้ามหยอดน้ำมันเครื่อง ขณะเดินเครื่อง Do not oil
A 40 / 30 x 45 ซม.
A 41 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ต้องสวมรองเท้านิรภัย Caution / Wear shoes
A 41 / 30 x 45 ซม.
A 42 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ต้องสวมเครื่องกรองอากาศ Caution / Wear respirator
A 42 / 30 x 45 ซม.
A 43 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ระวังรถยก Warning / Beware fork lift
A 43 / 30 x 45 ซม.
A 44 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ไฟฟ้าแรงสูง ห้ามแตะต้อง Warning / Electrical hazard do not touch
A 44 / 30 x 45 ซม.
A 45 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) อันตรายไฟฟ้าแรงสูง Warning / High voltage
A 45 / 30 x 45 ซม.
A 46 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ห้ามสวมรองเท้าแตะ Notice / No slipper
A 46 / 30 x 45 ซม.
A 47 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ห้ามเดินเครื่อง Notice / Do not touch men working
A 47 / 30 x 45 ซม.
A 48 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) สวมหมวกแข็ง Notice / Hard hat area
A 48 / 30 x 45 ซม.
A 49 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ผู้ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามซ่อมเครื่อง Notice / Do notservice machines
A 49 / 30 x 45 ซม.
A 50 ขนาด 30 x 45 ซม. เครื่องหมายความปลอดภัย(ป้ายเซฟตี้) ห้ามจุดไฟ Notice / No fire marking
A 50 / 30 x 45 ซม.
Safety Sign A 51 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามรับประทานอาหาร Notice / No eating
A 51 / 30 x 45 ซม.
Safety Sign A 52 ขนาด 30 x 45 ซม. ห้ามสูบบุหรี่ Notice / No smoking
A 52 / 30 x 45 ซม.
Safety Sign A 53 ขนาด 30 x 45 ซม. ล้างตาฉุกเฉิน Safety first / Emergency eye wash
A 53 / 30 x 45 ซม.
Safety Sign A 54 ขนาด 30 x 45 ซม. ชำระล้างฉุกเฉิน Safety first / Emergency shower
A 54 / 30 x 45 ซม.
Safety Sign A 55 ขนาด 30 x 45 ซม. สถานปฐมพยาบาล Safety first / First aid station
A 55 / 30 x 45 ซม.
A 56 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign ห้ามเปิดมีสารกัมมันตรังสี Caution / Do not open radiation area
A 56 / 30 x 45 ซม.
A 57 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign ต้องสวมหน้ากากกันใบหน้า Danger / Wear face shield
A 57 / 30 x 45 ซม.
A 58 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign อันตรายจากเปลวไฟ Danger / Flammable material
A 58 / 30 x 45 ซม.
A 59 ขนาด 30 x 45 ซม. Safety Sign ระวังหกล้ม Safety first / Clean up spills
A 59 / 30 x 45 ซม.
ป้าย Safety A 60 ขนาด 30 x 60 ซม. อันตรายต้องสวมหมวกแข็ง Danger / Hard hat area
A 60 / 30 x 60 ซม.
ป้าย Safety A 61 ขนาด 30 x 60 ซม. ห้ามสูบบุหรี่ Danger / No smoking
A 61 / 30 x 60 ซม.
ป้าย Safety A 62 ขนาด 30 x 60 ซม. ไฟฟ้าแรงสูง Danger / High voltage
A 62 / 30 x 60 ซม.
ป้าย Safety A 63 ขนาด 30 x 60 ซม. ระวังเปลวไฟ Danger / Flammable
A 63 / 30 x 60 ซม.
A 64 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety สวมแว่นตาเมื่อซ่อมเครื่อง Caution / Wear goggles while using this machine
A 64 / 30 x 60 ซม.
A 65 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety เขตสวมที่ครอบหู Caution / Ear protection area
A 65 / 30 x 60 ซม.
A 66 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety สวมหมวกแข็งเมื่อเข้าบริเวณ Notice / Hard hat must be worn in this area
A 66 / 30 x 60 ซม.
A 67 ขนาด 30 x 60 ซม. ป้าย Safety ต้องหนุนล้อ Notice / Wheel must be chocked
A 67 / 30 x 60 ซม.
Sign Safety A 68 ขนาด 30 x 60 ซม. สวมแว่นตาเมื่อเข้าบริเวณ Safety first / Eye protection required
A 68 / 30 x 60 ซม.
Sign Safety A 69 ขนาด 30 x 60 ซม. สวมแว่นตา Safety first / Wear goggles or use shield
A 69 / 30 x 60 ซม.
Sign Safety A 70 ขนาด 30 x 60 ซม. ต้องสวมหมวกเมื่อเข้าบริเวณ Peligro / Se requires casco en esta area
A 70 / 30 x 60 ซม.
Sign Safety A 71 ขนาด 30 x 60 ซม. ระวังรถยก Peligro / Caidado con las cargadoras
A 71 / 30 x 60 ซม.
A 72 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety สวมแว่นตา Cuidado / Use lentes de segurided mientras use asta maquina
A 72 / 30 x 60 ซม.
A 73 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety เขตสวมที่ครอบหู Cuidado / Ear protection area
A 73 / 30 x 60 ซม.
A 74 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety สวมหมวก Aviso / Use casco en esta area
A 74 / 30 x 60 ซม.
A 75 ขนาด 30 x 60 ซม. Sign Safety สวมแว่นตา Seguridad primero / Protection de los osos requerida en esta area
A 75 / 30 x 60 ซม.

ผลงานป้ายความปลอดภัย หรือป้ายเซฟตี้ของเรา

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย