ป้ายเชฟรอน ป้ายเตือนแบบมีไฟกระพริบหลอด LED

ป้ายเชฟรอน คือป้ายจราจรเครื่องหมายเตือน ซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนลูกศรทางซ้าย หรือทางขวา เป็นสัญลักษณ์ใช้สำหรับเตือนแนวทางโค้งต่างๆ โดยที่เครื่องหมายเตือนนี้มีัลักษณะเหมือนโลโก้ของบริษัทเชฟรอนจึงนิยมเรียกกันว่าป้ายเชฟรอน นอกจากนี้ยังสามารถติดหลอดไฟชนิด LED ซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าป้ายเชฟรอนแบบปกติ

ป้ายกระพริบเชฟร่อน  

คุณสมบัติป้ายกระพริบเชฟร่อน

 • ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร และ 60 x 75 เซนติเมตร
 • วัสดุป้ายทำจากสังกะสีหนา ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทนทาน
 • จำนวนหลอด LED ชนิด UltraBright ในป้าย จำนวน 90 หลอด
 • ความเข้มของการส่องสว่างของหลอด LED ไม่น้อยกว่า 700,000 mcd
 • ระยะการมองเห็นไม่ต่ำกว่า 500 เมตร
 • ขนาดของหลอด LED 5-10 มิลลิเมตร สีเหลือง
 • อายุการใช้งานของหลอด LED ไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง
 • ด้านหลังป้ายมีตู้คอนโทรล ภายในบรรจุแบตเตอรี่ และวงจรควบคุม พร้อมสวิตท์เปิด-ปิด
     
แบตเตอรี่ป้ายเชฟรอน  

คุณบัติของแบตเตอรี่ป้ายเชฟรอน

 • แบตเตอรี่ชนิด Lead acid ขนาด 12 am กระแสไฟฟ้า 9 Ah
 • มีระบบชาร์ทไฟฟ้าอัตโนมัติให้กับแบตเตอรี่
     
แผงโซล่าร์เซลล์ป้ายเตือนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์  

คุณสมบัติของแผงโซล่าร์เซลล์ป้ายเตือนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

 • ชนิด Solar Cell Poly Crystalline กำลังไฟขนาด 10 W
 • ความคาดเคลื่อนทางไฟฟ้าไม่เกิน 5%
 • แรงดันไฟสูงสุด 17 V
 • กระแสไฟฟ้ารัดวงจร 0.60 A แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 21.5 V
 • มีวงจร Bypass Diode ภายในกล่องสายไฟ ป้องกันการต่อสายไฟสลับขั้ว
ป้ายเชฟรอน
ป้ายเตือนอันตรายแนวทางโค้ง หรือป้ายเชฟรอน (Chevron sign)

ผลงานป้ายเตือนทางโค้ง หรือป้ายเชฟรอนของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

สี มอก.542-2549 โรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น

สี มอก.542-2549 โรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น

ป้ายเตือน ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ 262.800 ตารางเมตร

ป้ายเตือน ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ 262.800 ตารางเมตร

งานติดตั้งอุปกรณ์จราจร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด แผนก VL

งานติดตั้งอุปกรณ์จราจร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด แผนก VL

ป้ายเชฟรอน หมุด 3m กรวยจราจร ไฟกระพริบ ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

ป้ายเชฟรอน หมุด 3m กรวยจราจร ไฟกระพริบ ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

ป้ายจราจร การ์ดเรล ที่โครงการพัฒนาถนนภาคตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศกัมพูชา

ป้ายจราจร การ์ดเรล ที่โครงการพัฒนาถนนภาคตะวันตกเฉียงเหนือในประเทศกัมพูชา

ป้ายจราจร

ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร