หมุดสะท้อนแสง ROAD STUD ลูกแก้วติดถนน กาว EPOXY

หมุดสะท้อนแสง หมุดติดถนนสะท้อนแสงแบบมีไฟกระพริบหลอด LED ลูกแก้วติดถนนสะท้อนแสง 360 องศา กาวอีพ๊อกซี่ ใช้เพื่อกำหนดแบ่งเขตถนน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ผลงานหมุดติดถนน และลุกแก้วติดถนนของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress