ไฟกระพริบ ไฟเตือน ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ WARNING LIGHT

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลอด LED

ไฟกระพริบสีเหลืองใช้เตือนระวังอันตราย เป็นโคมไฟจราจรใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้ประหยัดพลังงาน ตัวโคมผลิตจากพลาสติกชนิด ABS สีดำ หลอดไฟชนิด LED สีเหลือง และสีแดง ชนิดความเข้มสูงสำหรับงานจราจรโดยเฉพาะ บนโคมติดตั้งแผง Solar Cell เพื่อ รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยแผงโซล่าร์เซลล์ จะเปลี่ยนพลังงานแสง ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และนำไปทำการเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ จากนั้นแบตเตอรี่จะทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับวงจรควบคุมไฟกระพริบ และโคมไฟกระพริบต่อไป สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน 48 ชั่วโมง แม้ว่าหากไม่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพราะมีแบตเตอรี่เพื่อสำรองพลังงานไว้ อายุการใช้งานของหลอดไฟ LED มากกว่า 100,000 ชั่วโมง

โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์มี 2 ขนาด

ได้แก่ขนาด Ø 200 มม. และขนาด Ø 300 มม. บรรจุหลอด LED ความเข้มแสงสูง หลอด LED มีสีเหลือง และสีแดงให้เลือกตามความเหมาะสม โดยไฟกระพริบใช้แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid แรงดัน 12 Volt กระแส 12 Ah, 20 Ah แผงโซล่าร์เซลล์มีขนาด 5 วัตต์ และ 10 วัตต์

ลักษณะการใช้งานไฟกระพริบแบบโซล่าร์เซลล์

เหมาะสำหรับทางข้ามถนน โรงเรียน เขตชุมชน บริเวณเขตก่อสร้าง หรือโรงงานที่มีรถบรรทุกเข้า – ออกเป็นจำนวนมาก

ไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
ไฟกระพริบ พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
ไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
ไฟกระพริบ พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
ไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลอดไฟ LED สีเหลือง ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

การติดตั้งไฟเตือนชนิดหลอด LED พลังงานแสงอาทิตย์

สามารถติดตั้งเสาแบบถาวร โดยใช้เสาเหล็กขนาด Ø 4 นิ้ว มีให้เลือก 2 แบบ คือเสาประปา หรือเสาเหล็กพ่นสีดำติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ซึ่งเสามีทั้งแบบปักพื้น และแบบหน้าแปลน หรือเป็นรถเข็น สามารถเคลื่อนย้าย และเข็นเก็บได้อย่างสะดวก (ในรูปเป็นแบบรถเข็น N4 ติดสัญญาณไฟเตือนชนิด LED สีเหลืองที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด Ø 20 ซม. ไม่ต้องใช้พลังงานไฟจากแบตเตอรี่ ด้านหน้าติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงข้อความต่างๆ มีหลากหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสม)

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลอดไฟ LED สีแดง ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

 

การบำรุงรักษาโคมไฟเตือนพลังงานแสงอาทิตย์

ควรนำมาตากแดดเพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกับเปิดไฟเตือนทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จึงนำไปเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น ควรนำไปตากแดดบ่อยครั้ง หากเก็บไว้นาน
ไฟเตือน พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
ไฟเตือน พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
Flashing Light พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
Solar Cell Flashing Light พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
Warning Light พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
Warning Light พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4

ไฟเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4

ผลงานไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress