โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลืองใช้เตือนระวังอันตราย เป็นโคมไฟจราจรใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้ประหยัดพลังงาน ตัวโคมผลิตจากพลาสติกชนิด ABS สีดำ หลอดไฟชนิด LED สีเหลือง และสีแดง ชนิดความเข้มสูงสำหรับงานจราจรโดยเฉพาะ บนโคมติดตั้งแผง Solar Cell เพื่อ รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยแผงโซล่าร์เซลล์ จะเปลี่ยนพลังงานแสง ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และนำไปทำการเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ จากนั้นแบตเตอรี่จะทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับวงจรควบคุมไฟกระพริบ และโคมไฟกระพริบต่อไป สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน 48 ชั่วโมง แม้ว่าหากไม่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพราะมีแบตเตอรี่เพื่อสำรองพลังงานไว้ อายุการใช้งานของหลอดไฟ LED มากกว่า 100,000 ชั่วโมง

โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์มี 2 ขนาด

 • ได้แก่ ขนาด Ø 200 มม. และขนาด Ø 300 มม.
 • บรรจุหลอด LED ความเข้มแสงสูง หลอด LED
 • มีสีเหลือง และสีแดงให้เลือกตามความเหมาะสม
 • โดยไฟกระพริบใช้แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid แรงดัน 12 Volt กระแส 12 Ah, 20 Ah แผงโซล่าร์เซลล์มีขนาด 5 วัตต์ และ 10 วัตต์

ลักษณะการใช้งานไฟกระพริบแบบโซล่าร์เซลล์

 • เหมาะสำหรับทางข้ามถนน โรงเรียน เขตชุมชน บริเวณเขตก่อสร้าง หรือโรงงานที่มีรถบรรทุกเข้า – ออกเป็นจำนวนมาก
ไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
ไฟกระพริบ พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
ไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
ไฟกระพริบ พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
ไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลอดไฟ LED สีเหลือง ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

การติดตั้งไฟเตือนชนิดหลอด LED พลังงานแสงอาทิตย์

สามารถติดตั้งเสาแบบถาวร โดยใช้เสาเหล็กขนาด Ø 4 นิ้ว มีให้เลือก 2 แบบ คือเสาประปา หรือเสาเหล็กพ่นสีดำติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ซึ่งเสามีทั้งแบบปักพื้น และแบบหน้าแปลน หรือเป็นรถเข็น สามารถเคลื่อนย้าย และเข็นเก็บได้อย่างสะดวก (ในรูปเป็นแบบรถเข็น N4 ติดสัญญาณไฟเตือนชนิด LED สีเหลืองที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด Ø 20 ซม. ไม่ต้องใช้พลังงานไฟจากแบตเตอรี่ ด้านหน้าติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงข้อความต่างๆ มีหลากหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสม)

ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลอดไฟ LED สีแดง ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

การบำรุงรักษาโคมไฟเตือนพลังงานแสงอาทิตย์

 • ควรนำมากล้างแจ้ง / ตากแดด เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกับเปิดไฟเตือนทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที จึงนำไปเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น ควรนำไปตากแดดบ่อยครั้ง หากเก็บไว้นาน

↓ไฟเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4↓

ไฟเตือน พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
ไฟเตือน พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอด LED พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
Flashing Light พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
Solar Cell Flashing Light พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
Warning Light พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4
Warning Light พร้อมป้ายเตือนลักษณะต่างๆ และขาตั้งโคมไฟแบบรถเข็น N4

ไฟแว๊บ ใหม่ล่าสุด

ไฟแว๊บใช้พลังงานแสงอาทิตย์สีแดง
ไฟแว๊บโซล่าร์เซลล์สีแดง

สัญญาณไฟกระพริบ เหลือง และแดง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่

ไฟแว๊บใช้พลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง
ไฟแว๊บโซล่าร์เซลล์สีเหลือง

คุณสมบัติของไฟแว๊บพลังงานแสงอาทิตย์

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว x ฐาน 7 นิ้ว x สูง 6 นิ้ว
 • มีสวิทช์ เปิด-ปิด
 • ฐานเป็นแม่เหล็กสามารถวางบนหลังคารถกระโปรงรถ หรือข้างประตูรถได้ โดยไม่ร่วงหล่น
 • ไฟแว๊บโซล่าร์เซลล์เหมาะกับรถทำงานกลางถนน งานก่อสร้างถนน วางเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องเดินสายไฟ และไม่เปลืองค่าไฟ

ไฟแว๊บ พลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาดดังนี้

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø) 5 นิ้ว (สีเหลือง, สีแดง)

ขาตั้งโคมไฟแว๊บ หรือไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สะดวกสำหรับการใช้งาน
และเคลื่อนย้ายจุดที่ต้องการให้มีการป้องกันอุบัติเหตุ

มีทั้งหมด 4 แบบ ให้เลือก คือ

เสาไฟแว๊บ รหัส LL1
LL1
 • แบบ LL1 ขาตั้งเป็นลูกยาง
  • ผลิตจากยางธรรมชาติ เสาเป็นแป๊บกล่องชุบสังกะสี ด้านบนมีฐานสำหรับรองโคมไฟแว๊บ หรือไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
เสาไฟแว๊บ รหัส LL2
LL2
 • แบบ LL2 ขาตั้งเป็นแป๊บกลมมี 3 ขา
  • ด้านบนมีกรงนกสำหรับครอบไฟแว๊บ พลังงานแสงอาทิตย์
เสาไฟแว๊บ รหัส LL3
LL3
 • แบบ LL3 เสาเป็นแป๊บกลม ยึดติดกับขาตั้งกากบาท
  • เป็นแบบข้องอเหล็กหล่อ ด้านบนมีกรงนกสำหรับครอบ ไฟแว๊บ พลังงานแสงอาทิตย์
เสาไฟแว๊บ รหัส LL4
LL4
 • แบบ LL4 ขาตั้งเป็นแบบเข็นย้ายได้สะดวก พร้อมแขนยื่นมือจับ
  • ด้านบนเป็นแท่นไฟแว๊บพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรงนก

ผลงานไฟแว๊บพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress