ป้ายสถิติความปลอดภัย ป้ายสถิติ

ป้ายสถิติความปลอดภัย (Statistical sign)
ป้ายสถิติในโรงงาน (Statistical sign)
Statistical sign
ป้ายสถิติ ความปลอดภัย

รายละเอียดป้ายบอร์ดสถิติความปลอดภัย

ป้ายสถิติแบบชุดเล็ก

 • แผ่นป้าย: อะลูมิเนียมหนา 2 มม. ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG
 • ขนาดป้าย: 90 x 180 ซม.
 • ป้ายสถิติชุดเล็ก 1 ชุดประกอบด้วย
  1.แผ่นสอดตัวเลข 0-9 (ขนาด 5×10 ซม. จำนวน 15 ชุด)
  2.แผ่นสอดเดือน ม.ค. – ธ.ค. (ขนาด 10×15 ซม. จำนวน 1 ชุด)

ป้ายสถิติแบบชุดใหญ่

 • แผ่นป้าย: อะลูมิเนียมหนา 2 มม. ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG
 • ขนาดป้าย: 120 x 240 ซม.
 • ป้ายสถิติชุดใหญ่ 1 ชุดประกอบด้วย
  1.แผ่นสอดตัวเลข 0-9 (ขนาด 5×10 ซม. จำนวน 15 ชุด)
  2.แผ่นสอดเดือน ม.ค. – ธ.ค. (ขนาด 10×15 ซม. จำนวน 2 ชุด)

ผลงานป้ายความปลอดภัยของเรา

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย