ป้ายเรืองแสง สติ๊กเกอร์เรืองแสง PHOTO LUMINESCENT SHEETING

ป้ายเรืองแสง สติ๊กเกอร์เรืองแสง

ป้ายเรืองแสง

นวัตกรรมใหม่ของความปลอดภัย

สติ๊กเกอร์เรืองแสง เหมาะสำหรับป้ายเตือน ป้ายบอกทางออก ทางหนีไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่มืดทุกแห่ง เช่นโรงภาพยนตร์ สถานบันเทิงต่างๆ ภายในอุโมง เหมืองแร่ ลิฟท์ บันได เป็นต้น

ป้ายเรืองแสง

สติ๊กเกอร์เรืองแสง

คุณสมบัติของแผ่นเรืองแสง

  1. เปล่งแสงในที่มืด
  2. ให้ความเข้มข้นของแสงสว่างสูง
  3. ไร้สารพิษ ไม่ว่าจะเป็นตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม สารหนู และโครเมี่ยม
  4. ทนทานนานถึง 5 ปี ด้วยชั้นเคลือบพิเศษ
  5. เก็บแสง ความสว่างได้ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที

สติ๊กเกอร์เรืองแสง

ป้ายเรืองแสง
ST 44 / 30 x 60 ซม.
ป้ายเรืองแสง
ST 45 / 30 x 60 ซม.
ป้ายเรืองแสง
ST 46 / 30 x 60 ซม.
ป้ายเรืองแสง ทางหนีไฟ
ST 47 / 30 x 60 ซม.
ป้ายเรืองแสง ทางหนีไฟ
ST 48 / 30 x 60 ซม.
ป้ายเรืองแสง ทางหนีไฟ
ST 49 / 30 x 60 ซม.
แผ่นเรืองแสง ทางหนีไฟ
ST 50 / 30 x 60 ซม.
แผ่นเรืองแสง ทางหนีไฟ
ST 51 / 30 x 60 ซม.
แผ่นเรืองแสง ทางหนีไฟ
ST 52 / 30 x 60 ซม.
สติ๊กเกอร์เรืองแสง ทางหนีไฟ
ST 53 / 30 x 60 ซม.
สติ๊กเกอร์เรืองแสง ทางหนีไฟ
ST 54 / 30 x 60 ซม.
สติ๊กเกอร์เรืองแสง ทางหนีไฟ
ST 55 / 30 x 60 ซม.

ผลงานป้ายความปลอดภัย หรือป้ายเซฟตี้ของเรา

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย