ป้ายเรืองแสง สติ๊กเกอร์เรืองแสง

ป้ายเรืองแสง
ป้ายเรืองแสง

คุณสมบัติของแผ่นเรืองแสง

เปล่งแสงในที่มืด

ให้ความเข้มข้นของแสงสว่างสูง

ไร้สารพิษ ไม่ว่าจะเป็นตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม สารหนู และโครเมี่ยม

ทนทานนานถึง 5 ปี ด้วยชั้นเคลือบพิเศษ

เก็บแสง ความสว่างได้ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที

  ป้ายเรืองแสง
  ST 44 / 30 x 60 ซม.
  ป้ายเรืองแสง
  ST 45 / 30 x 60 ซม.
  ป้ายเรืองแสง
  ST 46 / 30 x 60 ซม.
  ป้ายเรืองแสง ทางหนีไฟ
  ST 47 / 30 x 60 ซม.
  ป้ายเรืองแสง ทางหนีไฟ
  ST 48 / 30 x 60 ซม.
  ป้ายเรืองแสง ทางหนีไฟ
  ST 49 / 30 x 60 ซม.
  แผ่นเรืองแสง ทางหนีไฟ
  ST 50 / 30 x 60 ซม.
  แผ่นเรืองแสง ทางหนีไฟ
  ST 51 / 30 x 60 ซม.
  แผ่นเรืองแสง ทางหนีไฟ
  ST 52 / 30 x 60 ซม.
  สติ๊กเกอร์เรืองแสง ทางหนีไฟ
  ST 53 / 30 x 60 ซม.
  สติ๊กเกอร์เรืองแสง ทางหนีไฟ
  ST 54 / 30 x 60 ซม.
  สติ๊กเกอร์เรืองแสง ทางหนีไฟ
  ST 55 / 30 x 60 ซม.

  ผลงานป้ายความปลอดภัย หรือป้ายเซฟตี้ของเรา

  ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย