ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก

ป้ายตั้งพื้น ระวังพื้นลื่น
ป้ายตั้งพื้น ระวังพื้นลื่น
ป้ายตั้งพื้น B 01 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังอันตรายจากกรดเคมี Hadding chemicals
B 01 / 35 x 60 ซม.
ป้ายตั้งพื้น B 02 ขนาด 35 x 60 ซม. ไฟฟ้าแรงสูง Danger High voltage
B 02 / 35 x 60 ซม.
ป้ายตั้งพื้น B 03 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังอันตรายสารเคมีไหลหกพื้น Chemical spill
B 03 / 35 x 60 ซม.
ป้ายตั้งพื้น B 04 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังพื้นเปียก Wet floor
B 04 / 35 x 60 ซม.
ป้ายพลาสติก B 05 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังพื้นลื่น Slippery trip hazard
B 05 / 35 x 60 ซม.
ป้ายพลาสติก B 06 ขนาด 35 x 60 ซม. ห้ามเข้า Do not enter
B 06 / 35 x 60 ซม.
ป้ายพลาสติก B 07 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังสียังไม่แห้ง Wet paint
B 07 / 35 x 60 ซม.
ป้ายพลาสติก B 08 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังคนทำงานด้านบน Men working above
B 08 / 35 x 60 ซม.
ป้ายพลาสติก B 09 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังคนทำงานด้านล่าง Men working below
B 09 / 35 x 60 ซม.
B 10 ขนาด 35 x 60 ซม. ป้ายพลาสติกสีเหลืองขาตั้งสองด้าน(ป้ายเซฟตี้) ระวังคนกำลังทำงาน Men working
B 10 / 35 x 60 ซม.
B 11 ขนาด 35 x 60 ซม. ป้ายพลาสติกสีเหลืองขาตั้งสองด้าน(ป้ายเซฟตี้) ระวัง สวมหมวกแข็ง Warning Hard hat area
B 11 / 35 x 60 ซม.
B 12 ขนาด 35 x 60 ซม. ป้ายพลาสติกสีเหลืองขาตั้งสองด้าน(ป้ายเซฟตี้) ระวังกำลังทำความสะอาดและทดลองเครื่อง Machine under test
B 12 / 35 x 60 ซม.
B 13 ขนาด 35 x 60 ซม. ป้ายพลาสติกสีเหลืองขาตั้งสองด้าน(ป้ายเซฟตี้) ระวัง สวมถุงมือ Warning Wear gloves area
B 13 / 35 x 60 ซม.
B 14 ขนาด 35 x 60 ซม. ป้ายพลาสติกสีเหลืองขาตั้งสองด้าน(ป้ายเซฟตี้) ระวัง สวมรองเท้า Warning Wear shoes area
B 14 / 35 x 60 ซม.
ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก B 15 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวัง สวมเครื่องกรองฝุ่น Wear respirator
B 15 / 35 x 60 ซม.
ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก B 16 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังพื้นที่จำกัด Restricted area
B 16 / 35 x 60 ซม.
ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก B 17 ขนาด 35 x 60 ซม. ห้ามสูบบุหรี่ No smoking
B 17 / 35 x 60 ซม.
ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก B 18 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังศีรษะ Overhead hazard
B 18 / 35 x 60 ซม.
ป้ายตั้งพื้น ป้ายพลาสติก B 19 ขนาด 35 x 60 ซม. ระวังวัสดุตกจากด้านบน Falling objects
B 19 / 35 x 60 ซม.

Safety Sign : Double Sided Floor Stand Sign ป้ายตั้งพื้นพลาสติกเสริมเหล็กสังกะสีเพิ่มความแข็งแรง
Safety Sign : Double Sided Floor Stand Sign ป้ายพลาสติกสีเหลืองขาตั้งสองด้าน(ป้ายเซฟตี้) ที่จอดรถผอ.
Safety Sign : Double Sided Floor Stand Sign ป้ายพลาสติกขาตั้งสองด้านเสริมสังกะสีเพิ่มความแข็งแรง

ป้ายพลาสติกสีเขียวตองอ่อน ด้านในเสริมด้วยสังกะสี เพิ่มความแข็งแรงของป้าย

ป้ายตั้งพื้น พับเก็บได้ สีเขียวตองอ่อนขนาด 50 x 80 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆขนาด 35 x 60 เซนติเมตร ใช้สำหรับกันที่จอดรถเฉพาะลูกค้า ผอ.กอง ประธานลริษัท งานก่อสร้าง เช่น ระวังเครื่องจักร 100 เมตร ทางปิด 100 เมตรตั้งด่านจุดตรวจ เกิดอุบัติเหตุข้างหน้า ฯลฯ ใช้สะดวกพับเก็บได้ สติ๊กเกอร์มีทั้งแบบสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง ใช้ 1 หน้า หรือ 2 หน้าได้แล้วแต่ต้องการ สามารถสั่งข้อความ ชื่อองค์กรหรือหน่วยงานรวมไปถึงโลโก้ได้ นอกจากนี้ป้ายตั้งพื้นของบริษัทฯ ด้านในเสริมความแข็งแรงด้วยสังกะสี น้ำหนักเบา

ผลงานป้ายความปลอดภัย หรือป้ายเซฟตี้ของเรา

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย