เทปติดพื้นใช้สำหรับติดพื้นแสดงขอบเขต พื้นที่หวงห้ามที่อันตราย งานกั้นเขตอันตรายต่างๆเพื่อแบ่งแยกเขต และเพิ่มจุดเด่นชัดของบริเวณที่ต้องการแยกออกจากบริเวณอื่นและใช้บ่งบอกจุดตำแหน่งแสดงการทำงานของเครื่องจักร โดยที่เทปติดพื้นสะท้อนแสงมี 2 ขนาด คือ ขนาดกว้าง 4.5 และ 9 เซนติเมตร x ยาว 10เมตร มีสองสีให้เลือกคือ

1. เทปติดพื้นสะท้อนแสงสีขาวสลับกับสีแดง

เทปติดพื้นสะท้อนแสงขาวแดง

2. เทปติดพื้นสะท้อนแสงสีเหลืองสลับกับสีดำ

เทปติดพื้นสะท้อนแสงเหลืองดำ

เทปติดพื้นสะท้อนแสงขนาดกว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 10 เมตร


เทปติดพื้น สลับสีสะท้อนแสงขาวแดง
เทปติดพื้น สลับสีสะท้อนแสงเหลืองดำ

เทปติดพื้นสลับสีสะท้อนแสงขนาดกว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 10 เมตร


เทปติดพื้น สะท้อนแสง