ป้ายเขตโรงเรียน แบบมีไฟกระพริบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับติดตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน

ป้ายเขตโรงเรียน แบบมีไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

 

รายละเอียดป้ายเตือนเขตโรงเรียน (Technical Data)

 • แผงโซล่าเซลล์แบบ Silicon ชั้นเดียว/Poly
 • ผลิตพลังงาน 5 W
 • แรงดันไฟฟ้า 17 V
 • กระแส 300 MA
 • ชนิดแห้ง (Cell Lead acid)
 • แรงดัน 12 V
 • กระแส 7-9 Ah

แบตเตอรี่

 • แรงดันไฟฟ้า 12 V กระแส 7-9 Ah

อุปกรณ์ส่องสว่าง

 • หลอด LED สีเหลือง
 • ขนาด 5 มิลลิเมตร
 • จำนวน 120 ดวง
 • ความเข้มของการส่องสว่าง 720,000 mcd
 • อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
 • อัตราการกระพริบ 60 ครั้ง/นาที
 • ระยะเวลา 48 ชั่วโมง
 • ระยะการมองเห็น 300 เมตร

โคมไฟ

 • กว้าง 50 เซนติเมตร
 • ยาว 60 เซนติเมตร
 • หนา 7.5 เซนติเมตร
 • กล่องเหล็กสีดำ

ป้าย

 • แบบรูปคนจูงเด็ก กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร
 • แบบเขตโรงเรียน กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร

ป้ายจราจร

ผลงานป้ายเขตโรงเรียนของเรา