ป้าย 5 ส. เครื่องหมายเสริม

MU 01 ขนาด 40 x 55 ซม. เครื่องหมายเสริม(ป้ายเซฟตี้) ระวังสารเคมี / ห้ามเข้าจนกว่าจะแน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ Toxic danger hazard / Do not enter until safe to do so
MU 01 / 40 x 55 ซม.
MU 02 ขนาด 40 x 55 ซม. เครื่องหมายเสริม(ป้ายเซฟตี้) ระวังน้ำมันไวไฟ / ห้ามสูบบุหรี่ / ดับเครื่องยนต์ Petroleum spirit highly flammable / No smoking / Switch off engine
MU 02 / 40 x 55 ซม.
MU 03 ขนาด 40 x 55 ซม. เครื่องหมายเสริม(ป้ายเซฟตี้) ระวังอันตราย / กรุณาปิดประตู / ห้ามรับประทานอาหาร Danger / Keep locked shut / No eating
MU 03 / 40 x 55 ซม.
เครื่องหมายเสริม MU 04 ขนาด 40 x 55 ซม. เขตมีไอระเหย / ห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดประกายไฟ เปลวไฟ / ดับเครื่องยนต์ Petroleum mixture / No smoking. No naked lights / Switch off engine
MU 04 / 40 x 55 ซม.
เครื่องหมายเสริม MU 05 ขนาด 40 x 55 ซม. ระวังอันตรายจากลิฟท์เสีย / ห้ามเข้า Danger lift machinery / No enter
MU 05 / 40 x 55 ซม.
เครื่องหมายเสริม MU 06 ขนาด 40 x 55 ซม. ระวังอันตราย / ห้ามเปิดสวิซ์ Danger / Do not switch on
MU 06 / 40 x 55 ซม.
ป้ายเครื่องหมายเสริม MU 07 ขนาด 40 x 55 ซม. ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง / ระวังอย่าเข้าใกล้ Danger high voltage / Keep away
MU 07 / 40 x 55 ซม.
ป้ายเครื่องหมายเสริม MU 08 ขนาด 40 x 55 ซม. ระวังอันตราย Danger
MU 08 / 40 x 55 ซม.
ป้ายเครื่องหมายเสริม MU 09 ขนาด 45 x 45 ซม. ระวังอันตราย สารเคมี Toxic
MU 09 / 45 x 45 ซม.
Supplementary Sign MU 10 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันนตราย รถยก
MU 10 / 30 x 30 ซม.
Supplementary Sign MU 11 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตราย ไฟฟ้าแรงสูง
MU 11 / 30 x 30 ซม.
Supplementary Sign MU 12 ขนาด 30 x 30 ซม. ห้ามสูบบุหรี่ No smoking
MU 12 / 30 x 30 ซม.
Supplementary Sign MU 13 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตราย ห้ามเข้า
MU 13 / 30 x 30 ซม.
ป้าย 5 ส MU 14 ขนาด 60 x 80 ซม. ป้าย 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย
MU 14 / 60 x 80 ซม.
ป้ายความปลอดภัย MU 15 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากระเบิด Explosive A
MU 15 / 30 x 30 ซม.
ป้ายความปลอดภัย MU 16 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากการติดไฟง่าย Spontaneously Combustible
MU 16 / 30 x 30 ซม.
ป้ายความปลอดภัย MU 17 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากก๊าซไวไฟ Oxidizing agent
MU 17 / 30 x 30 ซม.
ป้ายความปลอดภัย MU 18 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากก๊าซไวไฟ Flammable gas
MU 18 / 30 x 30 ซม.
ป้ายเซฟตี้ MU 19 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี Radioactive
MU 19 / 30 x 30 ซม.
ป้ายเซฟตี้ MU 20 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากกรด Corrosive
MU 20 / 30 x 30 ซม.
ป้ายเซฟตี้ MU 21 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากก๊าซไวไฟ Flammable gas
MU 21 / 30 x 30 ซม.
ป้ายเซฟตี้ MU 22 ขนาด 30 x 30 ซม. ระวังอันตรายจากสารอันตราย Poison
MU 22 / 30 x 30 ซม.
ป้าย Safety MU 23 ขนาด 30 x 45 ซม. อันตรายไฟฟ้าแรงสูง
MU 23 / 30 x 45 ซม.
ป้าย Safety MU 24 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง Danger high voltage
MU 24 / 30 x 45 ซม.
ป้าย Safety MU 25 ขนาด 30 x 45 ซม. ระวังพื้นลื่น
MU 25 / 30 x 45 ซม.
ป้าย Safety MU 26 ขนาด 25 x 35 ซม. อุปกรณ์ดับเพลิง Fire extinguisher
MU 26 / 25 x 35 ซม.
ป้าย Safety MU 27 ขนาด 25 x 35 ซม. ระวังอันตรายจากก๊าซไวไฟ Flammable gas
MU 27 / 25 x 35 ซม.
ป้าย Safety MU 28 ขนาด 15 x 30 ซม. ถังเครื่องดับเพลิง Fire extinguisher
MU 28 / 15 x 30 ซม.
MU 29 ขนาด 40 x 80 ซม. เครื่องหมายเสริม(ป้ายเซฟตี้) อันตรายไฟฟ้าแรงสูง Danger
MU 29 / 40 x 80 ซม.
ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน MU 30 ขนาด 35 x 90 ซม. ปลอดภัยไว้ก่อน Safety first
MU 30 / 35 x 90 ซม.

ป้ายเซฟตี้ ป้ายความปลอดภัย