กระจกโค้ง กระจกทางแยก หรือกระจกจราจร ให้ความสะท้อนระยะในการมองเห็นได้ใกล้เคียงกับสัดส่วนระยะจริง สำหรับประมาณระยะทางของยานพาหนะที่แล่นสวนมาได้อย่างแม่นยำ เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน หรืออุบัติเหตุต่างๆ ในทางคับแคบ และตามทางแยกที่เป็นมุมอับ โดยที่กระจกโค้งจราจรของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผลิตจากวัสดุที่แตกต่างกัน 4 ชนิด คือ

กระจกจราจร ชนิดกระจกแท้

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว 24 นิ้ว เเละ 28 นิ้ว
  • มี 3 สีให้เลือกคือ สีเหลือง สีแดง สีเขียว
  • กรอบของกระจกเป็นพลาสติกชนิดอะคริลิค
  • เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง และในที่ร่ม
กระจกนูน แบบกระจกแท้ กรอบพลาสติกสีเหลือง
กระจกโค้งแท้ สีเหลือง
กระจกโค้งจราจร แบบกระจกแท้ กรอบพลาสติกสีแดง
กระจกจราจรแท้ สีแดง
กระจกจราจร แบบกระจกแท้ กรอบพลาสติกสีเขียว
กระจกนูนแท้ สีเขียว

กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต

กระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต
กระจกโค้งจราจร โพลีคาร์บอเนต
กระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต มีหมวก กรอบพลาสติกสีส้ม
กระจกโค้ง โพลีคาร์บอเนต

กระจกทางแยก ชนิดอะคริลิค

กระจกทางแยก ชนิดกระจกอะคริลิค กรอบสีแดง
กระจกทางแยก อะคริลิค
กระจกทางแยก ชนิดกระจกอะคริลิค
กระจกทางแยก อะคริลิคสีดำ
กรอบพลาสติกสีดำ ไม่มีหมวก
มีจำหน่ายขนาดเดียว คือ 24 นิ้ว

กระจกโค้งสแตนเลส

กระจกโค้งจราจร แบบสแตนเลส
กระจกโค้ง สแตนเลส
ด้านหน้า
กระจกโค้งสแตนเลส (ด้านหลัง)
กระจกโค้ง สแตนเลส
ด้านหลัง

ขายึดกระจกโค้งจราจร

นอกจากนี้ทางบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดยังมีแคลมป์ หรือขาสำหรับยึดกระจกโค้งจราจร แบบติดผนัง และแบบติดกับเสาจราจร โดยที่เสาจราจรเป็นเสาประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว (มีทั้งแบบปักลงดิน และเสาหน้าแปลน) โดยที่กระจกจราจรที่ยึดติดกับเสาโดยใช้แคล้มป์จะไม่สามารถปรับมุมมองได้ เนื่องจากยึดกับเสาตายตัว ส่วนแคล้มป์ หรือขายึดผนัง สามารถปรับขึ้น – ลง หรือ ซ้าย – ขวาได้ ขึ้นอยู่กับการจัดวางตำแหน่งของแคล้มป์ 

แคลมป์ หรือขาสำหรับยึด กระจกโค้งแบบติดผนัง

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว
  • เสาสำหรับกระจกจราจร แบบโพลีคาร์บอเนต แบบอะคริลิค และแบบสแตนเลส
  • งานติดตั้ง
แคลมป์ สำหรับยึดกระจกจราจรกับผนัง

เสา หรือขาสำหรับยึดกระจกโค้งจราจร แบบปักลงดิน และแบบหน้าแปลน

เสายึดกระจกโค้งจราจร แบบปักดิน

เสากระจกโค้งจราจร แบบปักดิน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว
ขนาดความยาวของเสา 3 เมตร

เสากระจกโค้ง
เสายึดกระจกโค้งจราจร แบบหน้าแปลน

เสากระจกโค้งจราจร แบบหน้าแปลน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว
ขนาดความยาวของเสา 2.5 เมตร

ผลงานกระจกโค้งจราจรของเรา