0%

Glow in the Dark

0%

Road Marking

สีตีเส้นจราจรเรืองแสง

สีตีเส้นจราจร วัสดุเทอร์โมพลาสติกชนิดเรืองแสง

เพิ่มทัศนวิสัย

ขับขี่อย่างมั่นใจ

สีเทอร์โมพลาสติก ชนิดเรืองแสง ตราไตร์-สตาร์ (Tri-Star)

ประโยชน์ของเส้นจราจรแบบเรืองแสงในที่มืด
ในการเพิ่มความปลอดภัย และประสิทธิภาพของถนน

เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ทัศนวิสัยมีบทบาทสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ และทำให้การจราจรคล่องตัว นวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คือการใช้เครื่องหมายจราจรเรืองแสงในที่มืด โดยใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติกชนิดเรืองแสงในการตีเส้นจราจร ซึ่งมีข้อดีหลายประการที่เหนือกว่าเครื่องหมายจราจรแบบดั้งเดิม
การมองเห็นที่เพิ่มขึ้น:
ข้อดีหลักประการหนึ่งของ สีตีเส้นจราจรเรืองแสง ในที่มืด คือความสามารถในการปรับปรุงทัศนวิสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีแสงน้อยหรือในเวลากลางคืน เครื่องหมายเหล่านี้ดูดซับ และเก็บพลังงานจากแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติ จากดวงอาทิตย์ หรือแหล่งกำเนิดแสงอื่น ๆ เช่น แสงไฟจากหลอดไฟ หรือไฟหน้ารถ และค่อย ๆ เปล่งแสงออกมา แสงส่องสว่างนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่เห็นการแบ่งเลนถนนทางม้าลาย และเครื่องหมายสำคัญอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจน ช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เกิดจากทัศนวิสัยไม่ดี
เพิ่มความปลอดภัย:
เครื่องหมายจราจรแบบเรืองแสงในที่มือช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน สามารถนำทางผู้ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีไฟถนนไม่เพียงพอ หรือไม่มีไฟถนนเลย ผู้ใช้รถใช้ถนนยังได้รับประโยชน์จากทัศนวิสัยที่ดีขึ้น เนื่องจากเครื่องหมายเหล่านี้ช่วยให้ผู้เดินทางอยู่ในเส้นทางที่กำหนดได้ง่ายขึ้น และหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการเรืองแสงของเครื่องหมายบนถนนยังทำหน้าที่เป็นคำเตือนเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่ ทำให้ผู้ขับขี่ตื่นตัวและตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างมากขึ้น
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:
เครื่องหมายจราจรแบบเรืองแสงในที่มืดมักใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืน เนื่องจากสารเรืองแสงในวัสดุเทอร์โมพลาสติกดูดซับแสงจากธรรมชาติหรือดูดซับแสงอาทิตย์ ทำให้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานภายนอก ด้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ช่วยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง:
เครื่องหมายจราจรเรืองแสงในที่มืดมีข้อดีที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง คือ สามารถปรับให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ในช่วงที่มีฝนตก หมอก หรือหิมะ สภาพอากาศมืดครึ้ม เส้นจราจรก็สามารถเรืองแสงได้เช่นกัน ความสามารถในการปรับตัวนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงทัศนวิสัยที่สม่ำเสมอและช่วยให้ผู้ขับขี่รักษาตำแหน่งเลนที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยได้
เครื่องหมายจราจรแบบเรืองแสงในที่มืดให้ประโยชน์มากมาย สามารถเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของถนนได้อย่างมาก ด้วยทัศนวิสัยที่ดีขึ้น จึงช่วยลดอุบัติเหตุ แจ้งเตือนผู้ขับขี่ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และให้คำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับผู้เดินทางหรือผู้ใช้ถนน เครื่องหมายเหล่านี้ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่สามารถลดต้นทุนได้ในระยะยาว เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องหมายจราจรเรืองแสงในที่มืดจึงมีศักยภาพที่จะกลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐานในโครงสร้างพื้นฐานของถนน ทำให้ถนนของเราปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน
สีเทอร์โมพลาสติก เรืองแสง (Glow in the dark)

สีตีเส้นจราจรเรืองแสง / วัสดุเทอร์โมพลาสติกเรืองแสง ตราไตร-สตาร์

สีตีเส้นจราจรเรืองแสง วัสดุเทอร์โมพลาสติก
บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความปลอดภัยทางท้องถนน จึงได้ผลิตสีตีเส้นจราจรเรืองแสง หรือวัสดุเทอร์โมพลาสติกชนิดเรืองแสง ตราไตร-สตาร์ และทำการทดลองตีเส้นจราจรจริงในพื้นที่ทดลองของบริษัท ฯ นอกจากนี้ยังมีการส่งตัวอย่างสีจราจรเรืองแสงไปทำการทดสอบที่สถาบันทดสอบ ฯ ได้รับผลการทดสอบยืนยันการเรืองแสงที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้งานความปลอดภัยทางจราจร รวมทั้งงานความปลอดภัยในอาคารหรือโกดังของห้างร้าน มั่นใจในสินค้าและคุณภาพของวัสดุเทอร์โมพลาสติกเรืองแสง ตราไตร-สตาร์
สอบถาม ราคาสีตีเส้นจราจรเรืองแสง / สีตีเส้นจราจรเรืองแสง ราคา
สีเทอร์โมพลาสติกเรืองแสง / สั่งซื้อสินค้า-ขอใบเสนอราคา คลิก!!!
สีถนน แบบเรืองแสง
สอบถาม ราคาสีตีเส้นจราจรเรืองแสง / สีตีเส้นจราจรเรืองแสง ราคา
สีเทอร์โมพลาสติกเรืองแสง / สั่งซื้อสินค้า-ขอใบเสนอราคา คลิก!!!