เฟรมป้ายจราจร ป้ายโอเวอร์เฮด ป้ายโอเวอร์แฮงค์

รวมไปถึงป้ายจราจรแบบต่างๆ ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

เฟรมสำหรับป้ายจราจรขนาดใหญ่เพื่อยึดป้ายด้านหน้า และยึดติดกับเสาในภายหลัง

การทำเฟรมสำหรับป้ายขนาดใหญ่เพื่อยึดติดกับเสา
เฟรมสำหรับป้ายจราจรขนาดใหญ่
เฟรมสำหรับป้ายจราจรขนาดใหญ่
เฟรมสำหรับป้ายจราจรขนาดใหญ่
เฟรมสำหรับป้ายจราจรขนาดใหญ่
เฟรมสำหรับป้ายจราจรขนาดใหญ่
ป้ายจราจรแบบอลูมิเนียมลูกฟูก

การทำเสา และโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์ และการติดตั้งป้ายอลูมิเนียมลอนลูกฟูก

การทำเสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์
การทำเสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์
การทำเสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์
การทำเสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์
การทำเสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์
การทำเสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์
เสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์หลังจากชุบสังกะสีแล้ว
เสาและโครงป้ายโอเวอร์แฮงค์หลังจากชุบสังกะสีแล้ว
ตะกร้อเหล็กสำหรับฐานเสาโครงเหล็กโอเวอร์แฮงค์
เสาโครงเหล็กโอเวอร์แฮงค์โดยยึดกับตะกร้อที่ฝังลงในพื้น
หน้าแปลนยึดเสาและแขนที่ยึดป้ายโอเวอร์แฮงค์
ด้านหลังป้ายโครงเหล็กโอเวอร์แฮงค์จะเป็นแขนเหล็กคู่ซึ่งยึดกับป้ายจราจรอีกทีด้านหน้า
ด้านหน้าของป้ายโครงเหล็กโอเวอร์แฮงค์
การติดตั้งป้ายอลูมิเนียมลอนลูกฟูก

การทำป้ายโอเวอร์เฮด และติดตั้ง

เฟรมของป้ายแนะนำแหล่งท้องเที่ยว เพื่อยึดติดกับโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
การยึดป้ายกับเฟรมของป้ายแนะนำแหล่งท้องเที่ยว เพื่อยึดติดกับโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
การยึดป้ายกับเฟรมของป้ายแนะนำแหล่งท้องเที่ยว เพื่อยึดติดกับโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
การยึดป้ายกับเฟรมของป้ายแนะนำแหล่งท้องเที่ยว เพื่อยึดติดกับโครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด
ป้ายโอเวอร์เฮด
การเก็บรายละเอียดของป้ายโอเวอร์เฮดก่อนส่งมอบงาน
ป้ายโอเวอร์เฮด

ป้ายโอเวอร์เฮด หรือป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead signs)

ผลงานป้ายจราจรของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ป้ายจราจร

ป้ายจราจรประเภทต่างๆ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถส่งทดสอบวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าการสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ หรือคุณภาพของเหล็กอาบสังกะสี รวมไปถึงเสาและเฟรมของป้ายจราจร