เครื่องตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก

เครื่องตีเส้นจราจรของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดใช้สำหรับตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติกโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. เครื่องตีเส้นจราจรแบบธรรมดา(รถเข็น) มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีปากไถชนิดด้ามเดี่ยวขนาด 10, 15 และ 20 เซนติเมตร พร้อมปากโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
 • กล่องบรรจุลูกแก้วสะท้อนแสง บรรจุได้ 13 กิโลกรัม
 • ถังบรรจุสีมีความจุ 70 กิโลกรัม
 • ภายในถังมีใบพัดกวนสี
 • ล้อหลังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถหมุนได้ 360 องศา
 • กล่องลูกแก้วสะท้อนแสงชนิดปิด – เปิด ด้วยเฟือง
 • ล้อหน้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 2 ล้อ
 • ระบบเฟืองที่ใช้ในการปิด – เปิดลูกแก้วสะท้อนแสง
 • รถตีเส้นจราจร และอุปกรณ์เคลือบด้วยสีชนิดทนความร้อน

2. เครื่องตีเส้นถนนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีปากไถชนิดด้ามเดี่ยวขนาด 10, 15 และ 20 เซนติเมตร พร้อมปากโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
 • กล่องบรรจุลูกแก้วสะท้อนแสง บรรจุได้ 13 กิโลกรัม
 • ถังบรรจุสีมีความจุ 100 กิโลกรัม
 • ภายในถังมีใบพัดกวนสี
 • เครื่องยนต์ฮอนด้าขนาด 5.5 แรงม้า
 • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฮโดรลิก
 • ล้อหลังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สามารถหมุนได้ 360 องศา
 • มีวาล์วต่อแก๊สแบบสายมือถือ
 • กล่องลูกแก้วสะท้อนแสงชนิดปิด – เปิด ด้วยเฟือง
 • ล้อหน้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 2 ล้อ
 • ระบบเฟืองที่ใช้ในการปิด – เปิดลูกแก้วสะท้อนแสง
 • วาล์วควบคุมการเดินหน้า – ถอยหลัง
 • วาล์วปรับความเร็วรถตีเส้นจราจร
 • เครื่องตีเส้นจราจร และอุปกรณ์เคลือบด้วยสีชนิดทนความร้อน
เครื่องตีเส้นจราจร   เครื่องตีเส้น

วิธีใช้เครื่องตีเส้นจราจร

 1. เมื่อทำการต้มสีที่อุณหภูมิ 180-200 °C เรียบร้อยแล้ว ทำการมาร์คพื้นที่ ที่จะทำการตีเส้นจราจรเรียบร้อยแล้ว ตั้งไกด์ให้ตรงกับเส้นที่มาร์คไว้
 2. กดคันโยกเพื่อเปิดสีที่อยู่ในเตา อุ่นสีให้ไหลลงที่ปากไถสีเพื่อทำการตีเส้นจราจร (พร้อมตีได้เลย)
 3. กดดันคันโยกเพื่อทำการเปิดลูกแก้วสะท้อนแสง
 4. เปิดปากไถสี โดยดันกระแทกไปที่พื้น
 5. ดันเครื่องตีเส้นจราจรแบบเข็นไปข้างหน้า เพื่อให้รถเดินหน้า
 6. เดินตามรถตีเส้นแบบเพื่อประคองรถไปเรื่อยๆ (แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์)

การบำรุงรักษาเครื่องตีเส้น

 • เมื่อทำการตีเส้นจราจรเสร็จทุกครั้ง ควรทำความสะอาดปากไถสี และเตาให้มีคราบสีติดน้อยที่สุด

ผลงานเครื่องตีเส้นจราจรของเรา

สีเทอร์โมพลาสติก สีจราจร เครื่องตีเส้นถนน